"new look" translation into Dutch

EN

"new look" in Dutch

EN new look
volume_up
{noun}

new look
volume_up
nieuwe look {de}
I hope you will join me in my admiration of Mr Simpson's new look.
Ik hoop dat u mijn bewondering voor de nieuwe look van de heer Simpson deelt.
new look
volume_up
nieuwe uitstraling {de}
new look
volume_up
nieuw uiterlijk {het}

Context sentences for "new look" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI must say that we have started to look into new forms of development aid financing.
Momenteel bekijken wij welke nieuwe vormen van financiering op dit vlak mogelijk zijn.
EnglishWhat we are about is creating new rules to look at who can play and on what terms.
Het gaat hier om het opstellen van nieuwe regels om te bepalen wie mag spelen en op welke voorwaarden.
EnglishAnd learning about Matthieu gave me a new angle to look at my work.
Het kennis nemen van Matthieu gaf me een nieuwe kijk op mijn werk.
EnglishThirdly, we must look at new rights being violated by measures against terrorism.
Ten derde moeten wij kijken naar de nieuwe rechten die worden aangetast door de maatregelen tegen het terrorisme.
EnglishI wanted to update that video and give you a new look at it.
Die wilde ik moderniseren en jullie er opnieuw naar laten kijken.
EnglishThat means we need to look at new technologies in the field of emissions and fuel consumption.
Dit betekent dat wij moeten kijken naar nieuwe technologieën op het gebied van emissies en brandstofverbruik.
EnglishAs one French newspaper described him, he is in the position of a new-look Doctor Strangelove.
Hij bevindt zich, zoals een Franse krant het beschreef, in de situatie van een soort dr. Strangelove nieuwe stijl.
EnglishNow, while 4Shbab and "The 99" may look new and shiny, there is actually a very long tradition of this.
Nu mogen 4Shbab en "De 99" nieuw en glimmend lijken, er gaat hier in feite een lange traditie aan vooraf.
EnglishHowever, now is a time for us to be braver, to look at new ideas and new ways of engagement.
We moeten nu echter de moed opbrengen om nieuwe ideeën te bekijken, en te bedenken hoe we het contact kunnen vernieuwen.
EnglishWe need to have a new look at where we are going.
Wij moeten opnieuw bekijken wat wij willen bereiken.
EnglishWe should look for new ways of cooperation.
Wij moeten uitzien naar nieuwe methoden van samenwerking.
EnglishWe need to have a new look at our markets.
Wij moeten opnieuw naar onze markten kijken.
EnglishWe have to look for new ways to encourage the proper transposition and application of environmental legislation.
We moeten nieuwe manieren zien te vinden om de lidstaten aan te moedigen milieuvoorschriften om te zetten en toe te passen.
EnglishThat is what we will attempt to do in the new framework and we look forward to being able to discuss that with you.
Dat is waar wij in het nieuwe kaderprogramma naar streven, en wij hopen hierover met u van gedachten te kunnen wisselen.
EnglishThe initial challenge facing Mr Barroso will be to ensure the consolidation of this new-look Europe of twenty-five Member States.
De eerste uitdaging waaraan de heer Barroso het hoofd moet bieden is de consolidatie van het nieuwe Europa van 25 lidstaten.
EnglishI am sure that the new Commission will look into this matter as one of the first priorities and come forward with a balanced proposal.
Ik ben er zeker van dat de nieuwe Commissie deze kwestie met hoge prioriteit zal behandelen en met een evenwichtig voorstel zal komen.
Englishto give sth a new look
EnglishI agree totally with Mr Gasólina I Böhm on this matter, and I have requested our services to look for new additional initiatives that can be put in place.
Ik heb de bevoegde diensten van de Commissie trouwens al gevraagd toekomstige initiatieven op dit vlak te onderzoeken.
EnglishIf they have unemployment - and it is, I have to say, then new to them - they look after their unemployed better than do other countries.
Als er daar werkloosheid optreedt - en ik moet zeggen dat dat dan iets nieuws is voor ze -, dan zorgen ze beter voor hun werklozen dan andere landen doen.
EnglishI look for new thinking and creative achievements in the months ahead to give Romania the tools she needs to finish the job.
Ik hoop dat de komende maanden nieuwe en creatieve benaderingen zullen worden gevonden om Roemenië de instrumenten aan de hand te doen waarmee het land zijn taak kan voltooien.