"new thing" translation into Dutch

EN

"new thing" in Dutch

See the example sentences for the use of "new thing" in context.

Similar translations for "new thing" in Dutch

new adjective
thing noun

Context sentences for "new thing" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd this is a new thing that we talk about technology on semi-log curves.
Dit is iets nieuws, dat we over technologie praten op een semilogaritmische schaal.
EnglishMr President, human rights violations in Ethiopia are not a new thing.
Mijnheer de Voorzitter, de schendingen van mensenrechten in Ethiopië zijn niet nieuw.
EnglishWhat we're seeing is people really wrestling to describe what is this new thing that's happening.
We zien mensen die aan het worstelen zijn om deze nieuwe ontwikkelingen te beschrijven.
EnglishAnother thing: these new countries include Cyprus.
Dan nog het volgende: een van de nieuwe landen is Cyprus.
EnglishAnd Pepsi came to Howard and they said, "You know, there's this new thing called aspartame, and we would like to make Diet Pepsi.
Pepsi kwam naar Howard en zei: "Er is nu iets nieuws dat aspartaam heet, en we willen Pepsi Light maken.
EnglishThat means that, whatever happens, some new thing will be needed – I say ‘ thing’ to avoid words that cause annoyance.
Dat betekent dat we, hoe dan ook, een nieuw ding nodig hebben - ik zeg " ding " om woorden die ergernis wekken te vermijden.
EnglishSo, climate change is not a new thing.
EnglishThe one new thing is this essay.
EnglishFunding the implementation of the peace operations decided by Africa and implemented in an African context is a new thing.
De financiering van de tenuitvoerlegging van vredesoperaties op initiatief van Afrika en uitgevoerd in een Afrikaanse context is iets nieuws.
EnglishIt was a new thing for us.
EnglishIf the new agency does one thing, like the food standards agency which we are about to set up, it must be open, it must be transparent.
Al doet het nieuwe agentschap maar één ding, zoals de voedselautoriteit die we gaan oprichten, het moet open zijn, het moet transparant zijn.
EnglishHopefully the new thing we can do is to face those challenges with a more rigorous will to do what is politically needed.
Het nieuwe wat we hopelijk kunnen doen is deze uitdagingen oppakken met een grotere vastberadenheid om die maatregelen te nemen die politiek noodzakelijk zijn.
EnglishThe only new thing now is that it is not spreading gradually by land but rapidly via air travel from Hong Kong and Singapore.
Nieuw is alleen dat het nu niet meer gaat om een langzame verplaatsing over de grond maar om een snelle verplaatsing via het luchtverkeer vanuit Hongkong en Singapore.
EnglishBut whether it is clarifying the current text, adding to it, modifying it, re-writing it, or drafting a new text, one thing is clear: the need for reform has not gone away.
Maar of het nu gaat om toelichten, toevoegen, wijzigen of geheel of gedeeltelijk herschrijven, duidelijk is dat de behoefte aan hervorming van de tekst nog altijd aanwezig is.
EnglishBut if you want to explore soils, or if you want to colonize new territory, to best thing that you can do is to be inspired by plants that are masters in doing this.
Maar als je een bodem wilt onderzoeken of je wilt een nieuw territorium koloniseren, dan is het beste dat je kan doen, je te inspireren op planten die meesters zijn in dergelijke zaken.

Other dictionary words

English
  • new thing

In the English-Portuguese dictionary you will find more translations.