"new title" translation into Dutch

EN

"new title" in Dutch

See the example sentences for the use of "new title" in context.

Similar translations for "new title" in Dutch

new adjective
title noun
to title verb

Context sentences for "new title" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs far as the first type is concerned, I welcome the proposed new title.
Wat de eerste groep betreft, kan ik zonder meer instemmen met de voorgestelde nieuwe titel.
EnglishThis was unacceptable, given that public health had been enshrined in the new Title XIII of the Treaty of Amsterdam.
Sinds de volksgezondheid in de nieuwe titel XIII van het Verdrag van Amsterdam is opgenomen, is dit soort voorstellen ontoelaatbaar.
EnglishSo what I'm asking for is the creation of a new job title -- I'll come to this a little later -- and perhaps the addition of a new word into the English language.
Ik zou dus graag een nieuwe functie titel willen invoeren -- kom ik zo op terug -- en misschien een nieuw woord toevoegen aan de Engelse taal.
EnglishAnd thirdly, there is a new focus on employment, with a whole new title devoted to this area and an explicit role for the social partners.
En ten derde ligt er een nieuwe klemtoon op de werkgelegenheid, is een volledig nieuw hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd en een uitdrukkelijke rol weggelegd voor de sociale partners.
EnglishMy group supports the inclusion of the new title on employment and the social protocol into the Treaty as well as the reference to fundamental social rights.
Mijn fractie is ook ingenomen met de opneming van een nieuw hoofdstuk over de werkgelegenheid, het sociaal protocol en de verwijzing naar de sociale grondrechten in het Verdrag.
EnglishUnfortunately, this qualitative improvement, as expressed by the new title, is not reflected in the texts which have been sent to us from the ECOFIN Council.
De kwaliteitsverbetering die deze nieuwe naam suggereert wordt helaas niet weerspiegeld in de teksten die de Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën ons heeft gestuurd.
EnglishThe Treaty on Union refers to culture in article 3, article 92 and, above all, the important article 128, which constitutes the new Title IX devoted to culture.
De verwijzingen naar cultuur in het Unieverdrag zijn deze in artikel 3, artikel 92 en vooral in het belangrijke artikel 128, dat de nieuwe titel IX vormt, die gewijd is aan cultuur.
EnglishIt has become even more important in my mind in the light of the elevated status given to the fight for employment in the new Treaty and the new Title.
Dit is mijns inziens nog belangrijker geworden in het licht van de hoge prioriteit die in het nieuwe Verdrag en het nieuwe hoofdstuk inzake werkgelegenheid aan de strijd voor werk is toegekend.
EnglishIn our opinion, it is vital that specific aid and measures for promoting wine consumption and providing consumers with information be included in a new title in the new regulation.
Wij vinden het absoluut noodzakelijk dat de nieuwe verordening wordt uitgebreid met een hoofdstuk over specifieke steun en maatregelen voor de promotie van wijn en voorlichting aan de consument.
Other dictionary words
English
  • new title

Translations into more languages in the bab.la German-English dictionary.