"new tools" translation into Dutch

EN

"new tools" in Dutch

See the example sentences for the use of "new tools" in context.

Similar translations for "new tools" in Dutch

new adjective
to tool verb
tool noun

Context sentences for "new tools" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt isn't when the shiny new tools show up that their uses start permeating society.
worden niet meteen door de hele maatschappij gebruikt.
EnglishIt need not hamper the search for new tools for development.
Wel moeten wij blijven zoeken naar nieuwe ontwikkelingsinstrumenten.
EnglishSo we constantly need to strengthen and revise our own strategies and create new tools.
Wij moeten onze eigen strategieën dan ook continu versterken en herzien en ook nieuwe instrumenten creëren.
EnglishSo we need new stories, new heroes and new tools.
Dus hebben we nieuwe verhalen, nieuwe helden en nieuwe hulpmiddelen nodig.
EnglishThe ability to invest in new technological tools and training must therefore be safeguarded.
We moeten daarom de capaciteit behouden om te investeren in nieuwe technologische middelen en in opleidingen.
EnglishAnd Siftables are an example of a new ecosystem of tools for manipulating digital information.
Bovendien zijn Siftables een voorbeeld van een nieuw ecosysteem voor het manipuleren van digitale informatie.
EnglishYou get new tools for people in the developing world.
Je krijgt nieuwe tools voor mensen in de ontwikkelingslanden.
EnglishHere we should not reject new tools either.
Daarom moet men ook geen instrumenten afwijzen die nieuw zijn.
EnglishSo we're going to have these new tools.
Dus we zullen deze nieuwe middelen ter beschikking hebben.
EnglishThe European Union should have been given new tools in its struggle against the laxity of the system.
Het zou beter zijn geweest de Europese Unie meer instrumenten te geven in de strijd tegen het systeem van goedkope vlaggen.
EnglishWe need new tools and new approaches.
We hebben nieuwe hulpmiddelen en benaderingen nodig.
EnglishAnd we see new refined tools coming out.
We zien nieuwe, verfijnde werktuigen ontstaan.
EnglishWe do like to consume, but every time one of these new tools came along, it turned out we also like to produce and we like to share.
We consumeren graag, maar telkens als er een nieuwe tool opdook, bleek dat we ook graag produceren en delen.
EnglishIn the new Member States, the tools for enforcing competition and for consumer protection are in many cases very weak.
In de nieuwe lidstaten zijn de instrumenten voor de versterking van de mededinging en consumentenbescherming veelal heel zwak.
EnglishAnd it's driven and propelled forward by new leaders, like many of the people here, by new tools, like the ones we've seen here, and by new pressures.
Gedreven door nieuwe leiders, zoals velen hier. ~~~ Door nieuwe instrumenten, zoals deze hier.
EnglishHow does the Commission intend to counter potential abuse in connection with the use of new information control tools?
Wat denkt de Commissie te doen aan de risico's van misbruik die gepaard gaan met het gebruik van nieuwe middelen voor informatiecontrole?
EnglishThe Commission's proposal for a directive in this sector will, I hope, promote the adoption of these new analytical tools.
De Commissie hoopt dan ook dat haar voorstel voor een richtlijn bijdraagt tot de snellere introductie van die instrumenten in de sector.
EnglishThere is a genuine need for this, given the suspicion with which our fellow citizens approach these new tools.
Dit is een absolute noodzaak, daar onze burgers terughoudend zijn ten opzichte van deze nieuwe instrumenten en hier niet zo gemakkelijk gebruik van maken.
EnglishNow the other thing that I think is taking off, another reason making is taking off today, is there's some great new tools out there.
Het andere dat volgens mij in de lift zit, een andere reden waarom maken vandaag in de lift zit, is omdat er fantastische nieuwe tools zijn.
EnglishAnd we have new tools.

Other dictionary words

English
  • new tools

Translations into more languages in the bab.la Danish-English dictionary.