"new version" translation into Dutch

EN

"new version" in Dutch

See the example sentences for the use of "new version" in context.

Similar translations for "new version" in Dutch

new adjective
version noun

Context sentences for "new version" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe figure in the new version is '16 Members from at least 5 countries '.
Het aantal in de nieuwe versie is u201Czestien leden uit tenminste vijf landenu201D.
EnglishThere are two points I would like to make about the new version of the Socrates programme.
Voor de tweede fase van het SOCRATES-programma wil ik de nadruk leggen op twee punten.
EnglishWe have to see that new Internet protocol version 6 will be rolled out swiftly.
Het nieuwe Internetprotocol versie 6 moet snel worden ingevoerd.
EnglishA new, extensively amended version is required and work on this is underway.
We moeten het ingrijpend wijzigen, zorgen voor nieuwe regels, en we zijn daarmee al begonnen.
EnglishBoth of these subjects are examined in the new version of the Financial Regulation.
Beide thema's worden behandeld in de nieuwe begrotingsindeling.
EnglishMr President, last year Parliament adopted a new version of our Rules of Procedure.
Mijnheer de Voorzitter, vorig jaar heeft het Parlement een nieuwe versie van ons Reglement vastgesteld.
EnglishThe Commission cannot, however, accept Amendment No 4, even in its new, modified version.
De Commissie kan amendement 4 echter niet aanvaarden, zelfs niet in de nieuwe, gewijzigde versie.
EnglishIn 1996 a new version was submitted which Parliament rejected on first reading.
In 1996 heeft men een nieuwe versie ingediend die het Parlement in de eerste lezing niet heeft aangenomen.
EnglishOur group supports Amendment No 3 and hopes the new version of the directive will come into force promptly.
Onze fractie steunt amendement 3 en hoopt op een snelle uitvoering van de richtlijn.
EnglishAnd this is a new version of our platform we're launching right now.
Dit is een nieuwe versie van ons platform dat we nu lanceren.
EnglishThereafter, Mr Byrne, I hope that, on your initiative, we shall soon have the new version back here on the table.
Ik hoop, mijnheer Byrne, dat we binnenkort uw initiatief te zien zullen krijgen.
EnglishI trust the new version will help to improve this situation.
Ik hoop dat de situatie erop vooruit zal gaan als deze nieuwe versie eenmaal wordt toegepast.
EnglishThis new version does contain specific measures and proposals.
De nieuwe versie bevat wel voorstellen en concrete maatregelen.
EnglishWe should not set up a new ‘ Iron Curtain ’ for these countries, a new version of the Berlin Wall.
We mogen voor deze landen geen nieuw IJzeren Gordijn optrekken, geen nieuwe versie van de Berlijnse muur.
EnglishIt is a new version of the old idea of Pastor Malthus.
Het is de nieuwe versie van het oude idee van dominee Malthus.
EnglishHere is a commercial version from New Mexico called the Hyperion, and another one from Oregon called NuScale.
Hier is een commerciële versie uit New Mexico, de Hyperion, en een andere uit Oregon, de NuScale.
EnglishThe preservation of this Community initiative in particular, in the form of a new version - LEADER+ - is therefore greatly to be welcomed.
Daarom is de voortzetting van dit initiatief en de opvolger ervan, LEADER+, een goede zaak.
EnglishThe agreement we reached did not do this, and it appears to me that the new version does not do so either.
u201D Dat was bij de gesloten overeenkomst niet het geval en het lijkt me dat ook de nieuwe versie niet aan die eis voldoet.
EnglishThis is also an essential point of consideration for the new version of the structural regulation from 2000.
Dit is ook een punt van overweging voor de herziening van de verordening betreffende structuurfondsen vanaf het jaar 2000.
EnglishAmendment No 4, on the new version of the EN 153 standard of July 1995 can also be accepted by the Commission.
Ook amendement 4 betreffende de nieuwe versie van de metingsnorm EN 153 van juli 1995 kan door de Commissie aanvaard worden.

Other dictionary words

English
  • new version

Search for more words in the English-Polish dictionary.