"new vision" translation into Dutch

EN

"new vision" in Dutch

See the example sentences for the use of "new vision" in context.

Similar translations for "new vision" in Dutch

new adjective
vision noun
to vision verb

Context sentences for "new vision" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo new thoughts, no new vision, no new initiatives and no urgency.
Geen nieuwe ideeën, geen nieuwe visie, geen nieuwe initiatieven en geen urgentie.
EnglishHence the Florence agreement for a new vision of our relations with Central America.
Vandaar de conclusies van Florence voor een nieuwe blik op onze betrekkingen met Midden-Amerika.
EnglishThis is why we back UN reform that will secure greater efficiency and also inject new vision.
Wij staan dan ook achter een VN-hervorming die leidt tot meer efficiëntie en een nieuwe visie.
EnglishDecentralized cooperation is a new vision of cooperation as a whole.
Gedecentraliseerde samenwerking betekent een nieuwe visie op de hele sector van ontwikkelingssamenwerking.
EnglishSimply, a new Community vision of nuclear security and the treatment of radioactive waste.
In feite niets meer of minder dan een nieuwe communautaire kijk op nucleaire veiligheid en de verwerking van radioactief afval.
EnglishWe need a new vision for our farmers which is forward-looking and geared towards future needs.
Onze boeren hebben behoefte aan een nieuwe visie, een visie gericht op de toekomst en op de eisen die de toekomst zal stellen.
EnglishYes, in the past the agreements have been acceptable, but we need a new approach and a new vision in the future.
In het verleden voldeden deze overeenkomsten weliswaar, maar voor de toekomst is een nieuwe benadering en een nieuwe visie nodig.
EnglishThis is why I believe that one of our priorities will be to help this region to shape a new vision for the future.
Daarom beschouw ik het als een van onze belangrijkste taken ertoe bij te dragen dat deze regio weer een toekomstperspectief krijgt.
EnglishIndependently, however, of the new vision for Europe that we need, we must also find specific answers for specific problems.
Wij mogen echter ook verwachten dat - los van de nieuwe visie op Europa, die onontbeerlijk is - er concrete antwoorden komen op concrete problemen.
EnglishIn this new global era, we need a new vision of an international political order based on democracy and human rights.
In het tijdperk van de globalisering hebben wij een nieuwe visie nodig op de internationale politieke orde, een visie gebaseerd op democratie en mensenrechten.
EnglishIt would therefore be fitting if such comments as Mr Monti's were to give rise to a new Union vision of the problems facing island regions.
Het zou dan ook terecht zijn als een verklaring als deze van de heer Monti tot een nieuwe visie van de Unie op de problemen van de eilanden zou leiden.
EnglishErasmus Mundus really does offer ‘ a new vision of higher education in Europe’, by allowing foreign students to undertake a ‘ European tour’.
Het programma biedt inderdaad u201Ceen nieuwe visie op het hoger onderwijs in Europau201D en stelt buitenlandse studenten in de gelegenheid een u201Crondreis door Europau201D te maken.
EnglishOf course, for us, this new vision of a globalised world economy must be subject to certain restrictions imposed by the values of democracy, solidarity and social cohesion.
De verbreiding van de nieuwe realiteit van een globale wereldeconomie heeft voor ons zeker een grens: de waarden van democratie, solidariteit en sociale cohesie.
EnglishWe will, as the report requests, set out a new strategic vision for our policy towards China, which we will be in a position to present formally to the Council and Parliament in November.
We zullen, zoals in het verslag wordt gevraagd, een nieuwe strategische visie op ons China-beleid ontwikkelen, die we in november formeel zullen kunnen presenteren aan de Raad en het Parlement.

Other dictionary words

English
  • new vision

Moreover, bab.la provides the English-Swedish dictionary for more translations.