"new way" translation into Dutch

EN

"new way" in Dutch

See the example sentences for the use of "new way" in context.

Similar translations for "new way" in Dutch

new adjective
way noun

Context sentences for "new way" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact we have enlarged and in this way brought new blood to our numbers.
Wij zijn inderdaad uitgebreid en hebben zo nieuw bloed in ons midden gekregen.
EnglishCitizens will be able to monitor the Commission's activity in a completely new way.
De burgers kunnen op een hele nieuwe manier de werkzaamheden van de Commissie controleren.
EnglishSo I started to see the world in a completely new way and I became obsessed with this.
Zo begon ik de wereld te zien op een volstrekt nieuwe manier, en werd ik hiervan bezeten.
EnglishI greatly fear that we shall not anticipate the new conflicts on their way.
Ik vrees ten zeerste dat wij de nieuwe conflicten die zich aftekenen niet kunnen voorkomen.
EnglishIt's a whole new different way of looking at the world that is now emerging.
Er doemt een nieuwe, andere manier van tegen de wereld aankijken op.
EnglishThe Luxembourg process introduced a new way of working within the EU.
Door het proces van Luxemburg is een nieuwe werkwijze in gang gezet in de Europese Unie.
EnglishAnd TED introduced me to a whole new way of thinking and presenting ideas.
TED heeft me in deze hele nieuwe manier van denken en het presenteren van ideeën geïntroduceerd.
EnglishThe Chinese are absolutely winning this race to the new Moon, by the way.
De Chinezen winnen trouwens deze nieuwe race naar de maan zeker.
EnglishSo the project really addresses these three core issues in a new and exciting way, I think.
Dus het project pakt deze drie kernproblemen op een nieuwe en opwindende manier aan, denk ik.
EnglishIn this way, new international party structures and European parties gradually developed.
Zo ontwikkelden zich stap voor stap nieuwe internationale partijstructuren en Europese partijen.
EnglishSo we're able to pull in the next generation in a totally new way.
Dus we zijn in staat om de volgende generatie aan te spreken op een compleet nieuwe manier.
EnglishWhat we are really dealing with here is a new way of undertaking and recording credit transactions.
Waar het in werkelijkheid om gaat, is een nieuwe vorm van geld op krediet.
EnglishIt's a whole new way of doing things, which includes new downsides.
Het is een hele nieuwe manier om iets te doen, met nieuwe nadelen.
EnglishNow there is a new way open between Atlantic and Pacific.
Nu is er een nieuwe doorgang tussen de Atlantische en de Stille Oceaan.
EnglishAnd so what I'm trying to ask, what I've been asking myself, is what's this new way that the world is?
Dus wat ik probeer te vragen, wat ik mezelf afvroeg, is: hoe ziet die nieuwe wereld eruit?
EnglishUnless we signal a new beginning in this way, we shall ultimately lose all our credibility.
Zonder een dergelijk signaal voor een nieuwe start verliezen wij tenslotte al onze geloofwaardigheid.
EnglishThe Cardiff process, as it is known, is a new way of working as far as the European Union is concerned.
Het zogeheten proces van Cardiff is een nieuwe werkwijze voor de Unie.
EnglishThat is the only way that new health and safety legislation should be brought forward.
Dat is de enige juiste manier om tot voorstellen voor nieuwe gezondheids- en veiligheidswetgeving te komen.
EnglishWe're sort of on this line in a transition from the way the world used to be to some new way that the world is.
We zitten op deze lijn, in een transitie van de oude wereld, naar een nieuwe wereld.
EnglishDescartes said we need an entire new way of thinking.
Decartes zei dat we een volledige nieuwe manier van denken nodig hebben.

Other dictionary words

English
  • new way

In the Portuguese-English dictionary you will find more translations.