"new ways of" translation into Dutch

EN

"new ways of" in Dutch

See the example sentences for the use of "new ways of" in context.

Similar translations for "new ways of" in Dutch

new adjective
way noun
of preposition

Context sentences for "new ways of" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith the new materials and new ways of transmission, you have vast possibilities.
De nieuwe materialen en nieuwe overdrachtstechnieken bieden legio mogelijkheden.
EnglishI had some suggestions to make -- possible new ways of thinking about God.
Ik had wat suggesties te bieden -- mogelijke nieuwe wegen om over God te denken.
EnglishNew ways of capital procurement are currently a top priority for the SME sector.
Nieuwe wegen naar kapitaalsverwerving zijn precies in de MKB-sector een top-prioriteit.
EnglishMichelle Kaufman has pioneered new ways of thinking about environmental architecture.
Michelle Kaufman was een pionier in nieuwe manieren van denken over milieu-architectuur.
EnglishBut we also need to talk about equipping people with new ways of thinking.
Wij moeten de mensen echter ook een nieuwe manier van denken bijbrengen.
EnglishThe EU needs to find new ways of working to ensure legitimacy of our decisions.
De EU moet nieuwe werkwijzen zien te vinden om de legitimiteit van onze besluiten te waarborgen.
EnglishThe justification for this is that, as long as the WTO route is barred, we must find new ways.
De reden is dat men nieuwe wegen moet vinden, zolang het WTO-traject geblokkeerd is.
EnglishWe need new ways, better ways, to cope with poverty, wars and disease.
We hebben nieuwe, betere methoden nodig om armoede, oorlog en ziekte het hoofd te bieden.
EnglishUEFA is studying new ways of rescuing and producing new talent.
De UEFA zoekt naar nieuwe methoden voor het redden en produceren van nieuwe talenten.
EnglishWe will be able to look at income distributions in completely new ways.
We zullen op een heel andere manier naar inkomensverdeling kijken.
EnglishIt's accumulating new ways of making living organisms because some of those errors work.
Het accumuleert nieuwe manieren om levende organismen te maken omdat sommige van die fouten werken.
EnglishThis is where we have to focus our efforts; we must adopt new ways of thinking and follow new paths.
Hier moeten we beginnen en met nieuwe denkwijzen nieuwe wegen bewandelen.
EnglishTo cope with climate change, we need new ways to generate power.
Om klimaatverandering het hoofd te bieden, hebben we nieuwe energieopwekkingsmethoden nodig.
English   – Mr President, here we are now, seeking new ways of making more and more things digital.
Mijnheer de Voorzitter, we willen de digitale opmars nu middels nieuwe initiatieven ondersteunen.
EnglishIf that network is to develop, however, we have to think of new ways of financing it.
Maar de ontwikkeling van dat netwerk vereist wel dat er wordt nagedacht over nieuwe financieringswijzen.
EnglishStop dreaming up new ways to increase the cost of producing anything.
Hou toch eens op met het bedenken van steeds weer nieuwe manieren om de productiekosten te verhogen.
EnglishWe were giving them all sorts of reasons to adapt new ways.
We gaven ze allerlei redenen om zich op nieuwe manieren aan te passen.
EnglishIt lets you reuse the same materials in multiple different ways and surprising new ways.
Je kan hetzelfde materiaal op veel verschillende manieren hergebruiken, op verrassende nieuwe manieren.
EnglishHow far are you prepared to go in highlighting new ways of dealing with this?
In hoeverre bent u bereid nieuwe wegen in te slaan?
EnglishThousands of people are figuring out new ways to learn and, crucially, to respond, completing the cycle.
Duizenden mensen zoeken nieuwe manieren uit om te leren en, belangrijker, om te reageren.

Other dictionary words

English
  • new ways of

Translations into more languages in the bab.la English-Italian dictionary.