"new wine" translation into Dutch

EN

"new wine" in Dutch

See the example sentences for the use of "new wine" in context.

Similar translations for "new wine" in Dutch

new adjective
wine noun

Context sentences for "new wine" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomething more profound is needed than relabelling old wine in new bottles.
We kunnen er niet mee volstaan oude wijn in nieuwe zakken te gieten en er een nieuw etiket op te plakken.
EnglishAnd of course, this new wine needs new bottles if we are to capture the liveliness and dynamism of this idea.
En natuurlijk heeft deze nieuwe wijn nieuwe flessen nodig willen we de levendigheid en de dynamiek van dit idee vangen.
EnglishIt may also facilitate a non-polemical and substantial dialogue with the members of the New World Wine Group.
Tevens wordt het eenvoudiger om een niet-polemische en diepgaande dialoog met de leden van de New World Wine Group te voeren.
EnglishYou are selling old wine in new skins.
U verkoopt oude wijn in nieuwe flessen.
EnglishNew wine-making practices will be analysed and only accepted in the Community if no objections are raised.
Nieuwe oenologische procédés zullen worden geanalyseerd en slechts binnen de Gemeenschap worden aanvaard als daartegen geen bezwaren worden ingebracht.
EnglishThen came new market regulations for wine, but these were originally devised for France, Germany, Italy and Luxembourg only.
Vervolgens kwam er een nieuwe wijnmarktordening die oorspronkelijk echter alleen voor Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg bestemd was.
EnglishWe will have the possibility, for new wine-making practices, to raise objections and hence not to accept new US wine-making practices.
Wat betreft nieuwe oenologische procédés hebben wij de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen en nieuwe Amerikaanse procédés af te wijzen.
Englishold wine in new bottles
EnglishThis decision would go against that spirit since we might eventually see in these new wine-producing countries a shift towards using grape musts from third countries.
Uiteindelijk zal men in die nieuwe wijnlanden een ramp meemaken, wanneer centra voor de wijnbereiding most uit derde landen gaan gebruiken.
EnglishAs a citizen of a country where we drink more wine than we produce, I would call on the European Commission to give this due consideration in the new wine policy.
Ook vanuit een land waar men meer wijn consumeert dan produceert, zou ik een oproep aan de Europese Commissie willen doen om hiermee ook in het nieuwe wijnbeleid rekening te houden.

Other dictionary words

English
  • new wine

In the English-Russian dictionary you will find more translations.