"newborn" translation into Dutch

EN

"newborn" in Dutch

EN newborn
volume_up
{noun}

newborn
There are many doctors engaged in ending the lives of thousands of patients, including newborn infants.
Talloze artsen ontnemen duizenden zieken, waaronder pasgeboren kinderen, het leven.
You know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?
Je weet hoe pasgeboren baby's zich deel van alles voelen; ze zijn niet afgescheiden.
Newborn babies can't do much, but one thing they're really good at is sucking.
Pasgeboren baby's doen niet veel, maar ze kunnen wel goed zuigen.

Synonyms (English) for "newborn":

newborn

Context sentences for "newborn" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn spite of the two-year pregnancy, I find the new-born report we have just seen to be rather underhand.
Hoewel deze " zwangerschap " 24 maanden geduurd heeft, vind ik de nieuwgeborene die ons wordt voorgesteld vrij verstandig.
EnglishEurope has gone as far as protecting even the rights of animals, yet at the same time defenceless newborn children are being killed.
In Europa, waar zelfs de rechten van dieren worden beschermd, worden tegelijkertijd weerloze zuigelingen gedood.
EnglishBut the same applies to the people of Iraq, where hundreds of thousands of new-born babies and children are dying under appalling conditions.
Maar het Iraakse volk lijdt ook, want in Irak sterven honderdduizenden pasgeborenen en kinderen in verschrikkelijke omstandigheden.
EnglishPractising euthanasia on sick newborn babies amounts to murder and is on a par with the actions of the Nazis, who eliminated the sick from society.
Euthanasie op zieke pasgeborenen is moord en herinnert aan het optreden van de nazi's, die zieken uit de samenleving elimineerden.
EnglishThe Spanish Government argues that the captain of an aeroplane performs duties such as authorising marriages on board, registering a new-born child or guarding diplomatic bags.
De Spaanse regering redeneert dat de gezagvoerder van een vliegtuig taken heeft als het sluiten van huwelijken aan boord, het inschrijven van pasgeborenen of het bewaren van diplomatieke post.