"newfound" translation into Dutch

EN

"newfound" in Dutch

EN newfound
volume_up
{adjective}

newfound
volume_up
pas ontdekt {adj.}

Context sentences for "newfound" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, the technology, you know, isn't the most exciting thing here right now, other than probably its newfound accessibility.
De technologie is hier dus niet het spannendste, afgezien van haar nieuwe toegankelijkheid.
EnglishIt should also serve to bolster the Commission's new-found courage as regards biotechnology and the life sciences.
Ook is het een ondersteuning van de nieuwe moed van de Commissie waar het gaat om biotechnologie en biowetenschappen.
EnglishThe Council presidency, proud of its newfound glory, has defined, regulated and established legal bases.
Het voorzitterschap van de Raad, trots als het is op zijn nieuwe functie, heeft vervolgens rechtgrondslagen vastgesteld en ingevoerd.
EnglishRural to urban migration meant that newfound industrial materials started to replace hard-to-come-by natural grasses.
Migratie van het platteland naar de stad zorgde ervoor dat nieuwe industriële materialen de moeilijk verkrijgbare natuurlijke grassen begonnen te vervangen.
EnglishMany of their citizens fear they might be giving up their new-found freedom and independence by joining another large bloc.
Veel van hun burgers vrezen nu dat als zij in een ander groot blok terechtkomen, hun pas verworven vrijheid en autonomie opnieuw in de waagschaal worden gesteld.
EnglishThe people of Europe have a new-found need to know what is happening in Brussels and here in Strasbourg, and certainly to follow it more closely.
Er is een nieuwe behoefte ontstaan bij de burgers om de gang van zaken in Brussel en Straatsburg te controleren of in ieder geval nauwlettender in het oog te houden.
EnglishI am delighted that greater attention is being paid to the citizens and that there is a new-found sensitivity to issues of culture and European identity.
Ik ben verheugd over het feit dat er meer aandacht wordt besteed aan de burgers en dat er een hervonden gevoeligheid is voor culturele vraagstukken en Europese identiteit.
EnglishMr President, the Commission's new-found awareness of its responsibility for long-term conservation of fish stocks is to be applauded and encouraged.
Mijnheer de Voorzitter, het feit dat de Commissie zich bewust is geworden van haar verantwoordelijkheid voor het behoud van de visbestanden op lange termijn moet worden toegejuicht en aangemoedigd.
EnglishThe Commission believes that next week ’ s European Council will provide an outstanding opportunity to demonstrate both the continuity of European policy and its new-found dynamism.
De Commissie denkt dat de Europese Raad volgende week een uitstekende gelegenheid biedt om te laten zien dat het Europees beleid zowel door continuïteit als door een nieuwe dynamiek wordt gekenmerkt.