"newly elected" translation into Dutch

EN

"newly elected" in Dutch

See the example sentences for the use of "newly elected" in context.

Similar translations for "newly elected" in Dutch

new adjective
elected adjective
elected verb
to elect verb

Context sentences for "newly elected" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe newly elected President reflects Taiwan's democratic maturity.
De nieuwe president is het bewijs van de democratische rijpheid van Taiwan.
EnglishMr President, yesterday I went to Rome to see the newly elected Parliament in Italy.
Mijnheer de Voorzitter, gisteren ben ik naar Rome gegaan om kennis te maken met het nieuwe Italiaanse parlement.
EnglishWe newly elected Members did not have any chance to pose written questions to the Commission.
Wij als nieuw verkozen leden hebben de kans niet gekregen deze Commissie schriftelijke vragen te stellen.
EnglishI wish to congratulate our newly elected Ombudsman on his work.
Ik wens de pas gekozen Ombudsman veel geluk met zijn werk.
EnglishThat would be a real task for the newly elected Parliament!
Dat is een taak voor het nieuwe Parlement na de verkiezingen.
EnglishTo this end, I hope for constructive and specially focused cooperation in the newly elected Parliament.
Wat dat betreft hoop ik op een constructieve en zakelijke samenwerking in het nieuw gekozen Parlement.
EnglishI would like to point out that when I was newly elected in 1999, I had no idea what or who EWL was.
Ik wil er verder nog op wijzen dat ik, toen ik in 1999 net gekozen was, geen flauw idee had wat of wie de EVL was.
EnglishIn the newly elected Italian Parliament, the number of women has fallen: thus we are going backwards.
In het zojuist verkozen Italiaanse parlement zitten minder vrouwen dan in het vorige: we zijn dus achteruitgegaan.
EnglishMr newly-elected President of this Parliament, ladies and gentlemen, are we, then, more stupid than our children?
Mijnheer de nieuwe Voorzitter van dit Parlement, geachte collega's, zouden we dan echt dommer zijn dan onze kinderen?
EnglishBut our Parliament, faced with a parliament in Algeria which was newly elected at the beginning of last year, must make contact.
Ons Parlement moet dus contacten leggen met het nieuwe parlement dat begin vorige zomer in Algerije gekozen is.
EnglishI congratulate the newly elected Member from Scotland on his contribution to the debate on racism and xenophobia.
Ik wil het nieuw-gekozen parlementslid uit Schotland graag feliciteren met zijn bijdrage aan het debat over racisme en vreemdelingenhaat.
EnglishLadies and gentlemen, I should like to extend an official welcome to Mr Alejandro Toledo, Peru's newly elected President.
Collega's, ik wil bij dezen graag de heer Alejandro Toledo, nieuw gekozen president van Peru, officieel welkom heten in het Parlement.
EnglishI do not want to come back to the newly elected Parliament in July and make excuses about not having achieved X, Y or Z.
Ik wil niet gedwongen worden in juli naar het nieuw gekozen Parlement terug te keren om excuses te vragen voor hetgeen niet is bereikt.
EnglishMr President, the newly elected President Deby has made wonderful promises to his people, the European Union and the World Bank.
Voorzitter, de net gekozen president Deby heeft prachtige beloftes gedaan aan zijn bevolking, de Europese Unie en de Wereldbank.
EnglishIf it is postponed, the matter will be left over to a newly-elected Parliament which will be relatively unfamiliar with the subject.
Uitstellen is de zaak doorschuiven naar het volgende Parlement, dat gewoon minder goed op de hoogte zal zijn van deze materie.
EnglishThe newly elected government in the Balearic Islands, which belongs to the PP Party, has banned its broadcasts.
De onlangs gekozen regering van de Balearen, die bestaat uit leden van de Spaanse Volkspartij, heeft alle uitzendingen van dit radiostation verboden.
EnglishThat is something you should convey to the newly elected president, Ilham Aliyev, who is also Vice-President of the Council of Europe.
Dat moet u duidelijk maken aan de zojuist gekozen president Ilham Aliyev, die tevens vice-voorzitter van de Raad van Europa is.
EnglishAs a newly elected MEP I too have difficulties with this Institution, so I share the problems that the citizens have.
Als nieuwgekozen lid van het Europees Parlement heb ook ik problemen met deze instelling, dus ik deel de moeilijkheden die de burgers ondervinden.
EnglishThe resulting proposal for the whole College will then be presented to the newly-elected Parliament as soon as it assembles.
Het voorstel voor de voltallige Commissie zal dan worden voorgelegd aan het nieuwgekozen Parlement zodra dit voor de eerste keer samenkomt.
EnglishI refer to the Lukashenko regime ’ s persecution of the newly-elected leaders of the Union of Poles in Belarus.
Het gaat om de voortdurende aanvallen van het regime van Aleksander Loekasjenko op het nieuw verkozen bestuur van de Vereniging van Polen in Wit-Rusland.

Other dictionary words

English
  • newly elected

In the Danish-English dictionary you will find more translations.