"news" translation into Dutch

EN

"news" in Dutch

volume_up
new {adj.}

EN news
volume_up
{noun}

news (also: novelty, something new)
Mr President, there is good news and there is bad news with regard to tourism.
Voorzitter, er is goed nieuws en slecht nieuws met betrekking tot toerisme.
   – Mr President, there is good news from Bulgaria, but also alarming news.
- Mijnheer de Voorzitter, er komt goed nieuws uit Bulgarije, maar ook alarmerend nieuws.
Unfortunately, this good news is also laced with a great deal of bad news.
Helaas is er naast al dit goede nieuws ook veel slecht nieuws.
So given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news.
In een aantal nieuwsberichten zullen we bij voorkeur naar de negatieve zoeken.
It was reported in yesterday's news that such an agreement has been achieved.
Wij hebben gisteren in de nieuwsberichten kunnen zien dat dit akkoord er is gekomen.
Gooseberry owned a patent for the creation and distribution of news releases via email.
Gooseberry had een patent voor de aanmaak en distributie van nieuwsberichten via email.
news (also: diary)
Mr President, for quite a long time, we Danes had a very major problem in that we were unable to watch Danish news on television.
Mijnheer de Voorzitter, gedurende een lange periode hadden wij een groot probleem, omdat wij het Deense journaal op televisie niet konden ontvangen.
Mr President, yesterday evening we saw on the news pictures of the memorial service for those killed in the accident involving a military aircraft at Eindhoven airport at the beginning of the week.
Voorzitter, gisteravond bracht het journaal beelden van de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de vliegramp met een militair toestel op Eindhoven Airport, begin deze week.
news (also: novelty, something new)
I very much welcome the news conveyed to the House by Ms McCarthy of the generosity of the Japanese people in this particular respect.
Ik ben heel blij met het nieuwtje over de gulle gift van het Japanse volk voor dit specifieke doel, dat mevrouw McCarthy voor ons in petto had.
Dit voorstel bevat zowel goede als slechte nieuwigheden.
At the same time the good news in this proposal clearly outweigh the bad.
De goede nieuwigheden overschaduwen duidelijk de slechte in dit voorstel.

Context sentences for "news" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are many people in China for whom this agreement does not spell good news.
Er zijn veel mensen in China voor wie dit akkoord weinig goeds in petto heeft.
EnglishWhen, incidentally, do we ever hear such good news from the fisheries sector?
Tussen haakjes, we horen niet vaak zulke goede berichten uit de visserijsector.
EnglishThere would then be no need to spray insecticides - good news for the environment!
Dan hoeven we geen insecticide meer te sproeien en dat is een ecologisch voordeel!
EnglishThe news which we have received concerning prisoners in Turkey is disturbing.
De berichten die we hebben ontvangen over de Turkse gevangenissen zijn zorgwekkend.
EnglishSina.com, a major news portal, alone has more than 140 million microbloggers.
Sina.com, een groot nieuwsportaal, heeft alleen al 140 miljoen microbloggers.
EnglishTherefore, the opposition you express to Sweden’ s social model is not news to me.
Uw verzet tegen het sociaal model in Zweden verbaast me dan ook allerminst.
EnglishThus news coverage is no longer dependent solely on the professional press.
Daardoor hangt ook de berichtgeving niet alleen meer af van de professionele pers.
EnglishThe framework directive on water has finally been adopted - very welcome news.
De kaderrichtlijn inzake water is eindelijk aangenomen en dat doet mij groot genoegen.
EnglishMr President, unfortunately, kidnappings in Sierra Leone are once again in the news.
Mijnheer de Voorzitter, helaas vinden er wederom ontvoeringen in Sierra Leone plaats.
EnglishThat in itself is good news, but it is not enough for them to be able to take part.
Dat op zich is al een positief bericht, maar dat ze mogen deelnemen is niet voldoende.
EnglishHave we really nothing better to concern ourselves with than yesterday's news?
Hebben we dan niets beters te doen dan oude koeien uit de sloot te halen?
EnglishMark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
Mark Zuckerberg, een journalist stelde hem een ​​vraag over de nieuwsfeed.
EnglishThe news is still fresh: the Taliban recaptured a town in the centre of Afghanistan.
Onlangs nog hebben ze een stad in het centrum van Afghanistan ingenomen.
EnglishThat is always bad news for employment, with unemployment rising, as a rule.
Dat is altijd slecht voor de werkgelegenheid en meestal neemt de werkloosheid dan ook toe.
EnglishI am afraid that the news on the subject of asylum is not so good.
Wat het asielbeleid betreft zijn er helaas minder positieve berichten te melden.
EnglishHas the presidency had any news from the Commission about what happened to these questions?
Heeft het voorzitterschap al van de Commissie vernomen hoe het met deze vragen zit?
EnglishThis is good news for those of us who are in favour of a federal Europe.
Een goed bericht voor diegenen onder ons die voorstander van een federaal Europa zijn.
EnglishAt the same time the good news in this proposal clearly outweigh the bad.
De goede nieuwigheden overschaduwen duidelijk de slechte in dit voorstel.
EnglishUnfortunately, every day we receive the most terrible, bleak news of the situation.
Helaas lopen er dagelijks berichten binnen, het ene al gruwelijker en erger dan het andere.
EnglishNews is now emerging that thousands of opposition members have been imprisoned.
Nu komen er berichten binnen dat duizenden tegenstanders van het regime gevangen genomen zijn.