"news about" translation into Dutch

EN

"news about" in Dutch

See the example sentences for the use of "news about" in context.

Context sentences for "news about" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
Mark Zuckerberg, een journalist stelde hem een ​​vraag over de nieuwsfeed.
EnglishThe news about civilian casualties is also less bad than it used to be.
Het nieuws over burgerslachtoffers is ook minder slecht dan het vroeger was.
EnglishHas the presidency had any news from the Commission about what happened to these questions?
Heeft het voorzitterschap al van de Commissie vernomen hoe het met deze vragen zit?
EnglishWhile I was taking care of them, we got more news about Rob Hall.
Terwijl ik ze aan het verzorgen was, kregen we meer nieuws van Rob Hall.
EnglishI tell people, if it's in the news, don't worry about it.
Ik vertel de mensen: Als het in het nieuws is, maak je er dan geen zorgen over.
EnglishFinally, I also have positive news about the European Agency for Reconstruction in Kosovo.
Positief nieuws heb ik ook tenslotte, geachte collega's, over het Europees Bureau voor wederopbouw in Kosovo.
EnglishThe good news about Holly though is that she doesn't actually have the same kinds of technologies we do.
Het goede nieuws over Holly is echter dat zij niet over dezelfde technologieën als wij beschikt.
EnglishLadies and gentlemen, most of you have probably already heard the news I am about to give you.
Dames en heren, de meesten van u zullen het nieuws dat ik u ga vertellen waarschijnlijk al hebben vernomen.
EnglishAnd it's Monday morning, and the news has just broken about this satellite that's now orbiting the planet.
Het is maandagmorgen en het nieuws is net uit over die satelliet die nu om de planeet heen draait.
EnglishUnfortunately, the news has mostly been about misery, violence, war, oppression and ultra-conservative rulers.
Helaas ging het meestal over ellende, geweld, oorlog, onderdrukking en oerconservatieve heersers.
EnglishFor far too long we have been hearing only bad news about the present management of the fishing resources.
Te lang, veel te lang hebben we alleen maar slecht nieuws over het huidige visserijmanagement gehoord.
EnglishCommissioner, Mr President, I have good news and bad news about the MEDIA Plus programme.
Mevrouw de commissaris, mijnheer de Voorzitter, ik heb over dit Media Plus-programma goed en slecht nieuws te vertellen.
EnglishGood news is also about learning the right lesson.
Goed nieuws gaat ook over het leren van de juiste lessen.
EnglishAnd I knew someday that I was going to do something that had to do with trying to share news about it and protect it.
Ik wist dat ik ooit iets zou gaan doen om er informatie over te verspreiden en het te beschermen.
EnglishThe honourable Member may share my feelings about good news.
Ik heb voor de heer Killilea ook goed nieuws.
EnglishI got some news, about the guy who took out Frankie.
Ik heb nieuws over degene die Franky heeft vermoord.
EnglishHowever, there does not seem to be any similar good news about the openness of the Council's decision-making process.
Maar over de openbaarheid van de Raad, wanneer die besluit over wetgeving, hoor ik geen goede berichten.
EnglishThe good news about this is that the global community -- again, my Brazilian friends tell me -- is pitching in to help out.
Het goede nieuws is dat de wereld -- nog altijd volgens mijn Braziliaanse vrienden -- te hulp schiet.
EnglishAnd the good news about all of this is that the scientists who've been studying motivation have given us this new approach.
Het goede nieuws is dat de wetenschappers die motivatie bestuderen, ons deze aanpak hebben aangegeven.
EnglishRarely do we have good news to announce about the Middle East; on the contrary, the situation is often a very grave one.
We hebben over het Midden-Oosten zelden goed nieuws te melden; meestal is er sprake van een zeer ernstige situatie.

Other dictionary words

English
  • news about

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Arabic dictionary.