"news agency" translation into Dutch

EN

"news agency" in Dutch

See the example sentences for the use of "news agency" in context.

Similar translations for "news agency" in Dutch

news noun
new adjective
agency noun

Context sentences for "news agency" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, Mr Gahrton, the Council is aware of the news agency report you quote.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Gahrton, de Raad kent het bericht van het persbureau dat u in uw vraag vermeldt.
EnglishFinally, I also have positive news about the European Agency for Reconstruction in Kosovo.
Positief nieuws heb ik ook tenslotte, geachte collega's, over het Europees Bureau voor wederopbouw in Kosovo.
EnglishEven the government learned of the earthquake from their own citizens, rather than from the Xinhua News Agency.
Zelfs de regering hoorde via de burgers over de aardbeving... en niet via het persbureau Xinhua.
EnglishThe precise status of the New China News Agency should be clarified as a matter of priority.
Het is dan ook een zaak van de hoogste urgentie dat de status van het Nieuwsagentschap New China wordt gepreciseerd.
EnglishI mentioned in my question that the report had come from the Swedish news agency, TT, on 30 March this year.
Ik deelde in mijn vraag mee dat het Zweedse persbureau TT dit bericht op 30 maart van dit jaar verspreidde.
EnglishThis was reported today by the Yonhap news agency.
Dat maakte het persagentschap Yonhap vandaag bekend.
EnglishWhat does indirect advertising, by way of a Benelux news agency, have in common with a tobacco firm in Europe?
Wat heeft indirecte reclame die naar een Benelux-nieuwsagentschap verwijst met een tabakfabrikant in Europa te maken?
EnglishOne particular issue is the question of the immunity of state bodies from prosecution and whether this applies to the New China News Agency.
Een speciaal punt is de kwestie van de onschendbaarheid van overheidsorganen en of dit van toepassing is op het Nieuwsagentschap New China.
EnglishI am, unfortunately, in the sad position of having to read out to you a message from Reuters news agency which proves the importance of what we are talking about here.
Jammer genoeg moet ik u een bericht van het persbureau Reuters voorlezen waaruit het belang van wat wij hier bespreken blijkt.
EnglishThat worry has been accentuated by the case of Emily Lau, who has been involved in dispute for nearly 12 months with the New China News Agency.
Die bezorgdheid verergerde nog door het geval van Emily Lau, die al bijna twaalf maanden in een dispuut verwikkeld is met het Nieuwsagentschap New China.
EnglishThe Chinese news agency telling Mrs Anson Chan and the civil servants they had to better support the Chief Executive seems to me like interference in the affairs of another country.
Het voorval dat het Chinese nieuwsagentschap mevrouw Anson Chan en de ambtenaren vertelde dat ze de hoofdbestuurder beter moesten steunen is in mijn ogen een inmenging in de zaken van een ander land.

Other dictionary words

English
  • news agency

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.