"news from" translation into Dutch

EN

"news from" in Dutch

See the example sentences for the use of "news from" in context.

Similar translations for "news from" in Dutch

news noun
new adjective
from preposition

Context sentences for "news from" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen, incidentally, do we ever hear such good news from the fisheries sector?
Tussen haakjes, we horen niet vaak zulke goede berichten uit de visserijsector.
EnglishI think he might well be about to bring Parliament good news from Greece.
Ik denk dat hij het Parlement ook heuglijk nieuws uit Griekenland kan melden.
English   – Mr President, there is good news from Bulgaria, but also alarming news.
- Mijnheer de Voorzitter, er komt goed nieuws uit Bulgarije, maar ook alarmerend nieuws.
EnglishTherefore we cannot, unfortunately, expect good news from Cancun on this point.
Op dit punt valt dan ook geen goed nieuws te verwachten van Cancun.
EnglishHas the presidency had any news from the Commission about what happened to these questions?
Heeft het voorzitterschap al van de Commissie vernomen hoe het met deze vragen zit?
EnglishIt is bad news if looked at from the point of view of cooperation.
Het is slecht nieuws als dit vanuit het oogpunt van samenwerking wordt bekeken.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the latest news from France is not encouraging.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, wij ontvangen verontrustende berichten uit Frankrijk.
EnglishMr President, the news from Burundi in the last few days is simply bewildering.
Mijnheer de Voorzitter, de berichten van de laatste dagen over Burundi zijn gewoon verbijsterend.
EnglishAnd this is the good news from Africa that we have to shout from the rooftops.
Dit is het goede nieuws uit Afrika dat we van de daken roepen.
EnglishMr President, have you received any news from the Turkish Government regarding Leila Zana?
Mijnheer de Voorzitter, hebt u van de Turkse regering nog nieuws ontvangen over Leyla Zana?
English   – The news from New York brings us relief and satisfaction.
- We hebben met opluchting en tevredenheid kennis genomen van het nieuws uit New York.
EnglishAnd a lot of the good news comes from that part of the bridge that we are trying to build as well.
En veel van het goede nieuws komt van dat deel van de brug die wij ook proberen te bouwen.
EnglishI have followed the news from Darfur with great concern.
-- Ik heb de berichten die ons uit de Darfur-regio bereiken met bezorgdheid gevolgd.
EnglishMr President, we have become used to receiving bad and alarming news from Russia.
-- Mijnheer de Voorzitter, we zijn gewend geraakt aan het horen van slecht en alarmerend nieuws uit Rusland.
EnglishThe news from the USA that ACT has cloned a human embryo has probably shocked us all.
Wij zijn allemaal geschokt door het nieuws uit de VS dat de firma ACT een menselijk embryo gekloond heeft.
EnglishToday's news from Hong Kong in this regard is not good.
In dit opzicht hebben we vandaag ook slecht nieuws gekregen uit Hongkong.
EnglishAs has already been mentioned, some disturbing news has emerged from the Commission in recent days.
Een aantal dagen geleden kwam de Commissie, zoals reeds gezegd, met een verontrustend bericht.
EnglishIt was therefore better to await any news which may arrive from OLAF.
Daarom is het beter de gegevens van OLAF af te wachten.
EnglishIn fact, according to the news reaching us from the Council this issue has also been discussed.
Volgens de berichten die ons ter ore komen, heeft ook deze kwestie in de Raad veel stof doen opwaaien.
EnglishIn a world of such bad news, it is good to hear such good news from time to time.
In een wereld waarin slecht nieuws aan de orde van de dag is, is het prettig om nu en dan zulk goed nieuws te horen.

Other dictionary words

English
  • news from

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.