"news item" translation into Dutch

EN

"news item" in Dutch

See the example sentences for the use of "news item" in context.

Similar translations for "news item" in Dutch

news noun
new adjective
item noun

Context sentences for "news item" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wanted to see how they would seize the bare bones of certain stories if they came in as a news item at the news desk on a Saturday afternoon.
Ik was benieuwd hoe zij de essentie zouden vatten van bepaalde verhalen als ze als nieuws op een zaterdagmiddag bij de redactie zouden binnenkomen.
EnglishMr President, Mr Commissioner, the day before yesterday, there was a leading news item in the most popular Danish news programme, which I would ask you to comment on.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, graag hoorde ik uw commentaar op het bericht dat wij eergisteren in het meest bekeken actualiteitenprogramma op de Deense televisie hoorden.
EnglishI heard a news item on the BBC which quoted a British minister as saying that if he could stop fraud in the British social welfare system he would save£6bn annually.
Onlangs hoorde ik het nieuws op de BBC: er werd een Britse minister geïnterviewd die verklaarde dat aanpak van fraude in het Britse sociale zekerheidsstelsel jaarlijks zes miljard pond zou opleveren.
EnglishUnfortunately, ladies and gentlemen, the second news item I have to mention is by contrast a source of sorrow and anger: an extremist group has gunned down two busloads of tourists in Luxor.
Helaas is de tweede mededeling die ik voor u heb, geachte collega's, een treurig en afschuwelijk bericht: een extremistische groepering heeft in Luxor een aanslag gepleegd op twee toeristenbussen.
EnglishAccording to a recent news item, a certain Japanese car manufacturer has already switched over to the use of this technology on the production line, and European manufacturers ought to follow suit.
Volgens een recent bericht is een Japanse autofabrikant al overgestapt op het gebruik van deze technologie bij de serieproductie en de Europese fabrikanten zouden dit voorbeeld moeten volgen.

Other dictionary words

English
  • news item

Translations into more languages in the bab.la Russian-English dictionary.