"nip" translation into Dutch

EN

"nip" in Dutch

volume_up
nip {noun}
NL

"nippen" in English

EN nip
volume_up
{noun}

1. gastronomy

nip
nip (also: snifter, snorter)

Context sentences for "nip" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is a little straw, and what you do is you just nip two corners here, and this becomes like a baby crocodile's mouth.
Je kan op deze manier alle regelmatige veelvlakken maken. ~~~ Dit is een rietje.
EnglishConsequently, more efforts must be made to nip potential conflicts in the bud as a matter of urgency.
Er moeten dus dringend meer inspanningen worden geleverd om potentiële conflicten in een vroeg stadium op te lossen.
EnglishIf it were simply a face-lift, a nip and a tuck, and the results would be visible very soon.
Als dat het geval zou zijn, zou een kleine verandering hier en daar kunnen volstaan en zou het resultaat in no time zichtbaar zou zijn.
EnglishIt has been shown that youth exchanges and dialogue help to nip problems in the bud so they do not develop further.
We zijn ons ervan bewust dat we via een dialoog en de uitwisseling van jongeren kunnen verhinderen dat bepaalde conflicten later tot grote problemen leiden.
EnglishGiven this political reality, it is very foolish to nip this convergence process in the bud by proposing a confusing mass of indicators.
Gegeven deze politieke realiteit is het zeer onverstandig dit convergentieproces in de kiem te smoren door een oerwoud van indicatoren voor te stellen.
EnglishWe can then take appropriate measures at national, local and regional levels to nip in the bud any drift towards a criminal lifestyle.
Op die manier kunnen wij verstandige maatregelen nemen in nationale, lokale en regionale volksvertegenwoordigingen en de onwenselijke uitbreiding van de criminaliteit tegengaan.
EnglishThe fight against so-called racism is being misused in order to gag Flanders ' most significant opposition party and to nip in the bud any criticism of the failing integration policy.
De strijd tegen het zogenaamde racisme wordt misbruikt om de belangrijkste oppositiepartij in Vlaanderen monddood te maken en elke kritiek op het falende integratiebeleid te fnuiken.
EnglishThe market, however, needs to stimulate the growth of electronic commerce, and too much regulation or the wrong kind of regulation might nip the potential of electronic commerce in the bud.
De markt dient echter de groei van elektronische handel te stimuleren en overdaad aan regelgeving of verkeerde regelgeving kan de potentie van elektronische handel in de kiem smoren.