"non-disclosure" translation into Dutch

EN

"non-disclosure" in Dutch

EN non-disclosure
volume_up
{noun}

non-disclosure

Similar translations for "non-disclosure" in Dutch

disclosure noun
closure noun

Context sentences for "non-disclosure" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd because these settlements are under a non-disclosure agreement, no one knows what the terms were.
Omdat er een vertrouwelijkheidsbeding in is opgenomen, weet niemand wat de voorwaarden waren.
EnglishIn this way, for ongoing, unfinished cases a balance is struck regarding the aforementioned assumption on non-disclosure.
Het eerder genoemde principe van niet-verspreiding is dus van kracht zolang een procedure nog niet is afgerond.
EnglishNow, as mentioned before, one of the reasons I can talk to you about this is because there's no non-disclosure agreement on this case.
Zoals eerder gezegd is één van de redenen waarom ik hierover kan praten het feit dat er geen geheimhoudingsbeding was in deze zaak.
EnglishThis relates to both the non-disclosure of data with security implications and observance of the necessary procedural guarantees.
Daarbij gaat het zowel om de gegevensbescherming bij openbaarmaking uit veiligheidsoogpunt als om de inachtneming van de vereiste procedurele waarborgen.
EnglishIn this connection and by way of example, I should like to refer to the decisions handed down by the Court of Justice at Luxembourg concerning the non-disclosure of legal opinions.
Ik verwijs bijvoorbeeld naar de arresten van het hof van Luxemburg inzake de niet-verspreiding van juridische verslagen, die ons sterken in onze aanpak.