"non-existent" translation into Dutch

EN

"non-existent" in Dutch

EN non-existent
volume_up
{adjective}

non-existent (also: nonexistent)
Consumers are being violated and the applicable law is contradictory, incoherent or even non-existent.
De consument wordt geschaad en het toepasselijke recht is tegenstrijdig, onsamenhangend of onbestaand.
His ambitions in the sphere of equal opportunities have unfortunately also been non-existent.
Zijn ambities inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn helaas ook zo goed als onbestaand.
It should, by now, be apparent to everyone that Turkey ’ s chances of meeting the accession criteria next year are as good as non-existent.
Het moet ondertussen voor iedereen duidelijk zijn dat de kans dat Turkije eind volgend jaar aan de criteria voldoet om te kunnen toetreden zo goed als onbestaand is.
non-existent
volume_up
niet-bestaand {adj.}
A non-existent exchange policy and an overvalued euro.
Een niet bestaand wisselkoersbeleid en een overgewaardeerde euro.
The proposal for a directive approved by the Watson report is not content to proclaim this non-existent law.
De met het verslag-Watson goedgekeurde ontwerprichtlijn neemt geen genoegen met enkel de verkondiging van dit niet bestaand recht.
Transparency and the involvement of NGOs, unions and consumer associations have hitherto been totally inadequate or, indeed, non-existent.
Op dit ogenblik zijn de transparantie en de participatie van NGO's, vakbonden en consumentenorganisaties volstrekt ontoereikend of zelfs niet bestaand.

Similar translations for "non-existent" in Dutch

existent adjective
to exist verb

Context sentences for "non-existent" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEuropean standards for lorries and cars are either non-existent or far too weak.
Europese normen voor vrachtauto's en auto's zijn er niet of zijn veel te slap.
EnglishThe capacity of governments for confronting this crisis is totally non-existent.
De regeringen beschikken in geen enkel opzicht over de middelen om de crisis op te lossen.
EnglishThese minimum freedoms of movement and communication are still non-existent.
Deze minimale vrijheden van verkeer en communicatie bestaan nog niet eens.
EnglishAs matters now stand, internal border controls in the EU are practically non-existent.
Interne grenscontroles in de EU vinden op dit moment vrijwel niet plaats.
EnglishThe fact is, treatment is practically non-existent in most of these countries.
In de meeste van deze landen wordt bijna niets voor de zieken gedaan.
EnglishThe right to free expression of opinion is, to all practical purposes, non-existent.
Van enig recht op vrije meningsuiting is in de praktijk geen sprake.
EnglishI understand that blood transfusion stocks are now almost non-existent.
Ik heb begrepen dat er vrijwel geen bloed meer voorhanden is voor transfusiedoeleinden.
EnglishThe so far non-existent military capacity must therefore be developed as a matter of urgency.
Ontwikkeling van de nog ontbrekende militaire capaciteit is daarom urgent.
EnglishParticipation by the local population was very low – almost non-existent.
De opkomst onder de lokale bevolking was laag, vrijwel nihil.
EnglishWell, following decades of non-existent customs barriers, Africa continues to grow poorer.
Na tientallen jaren van openstelling van de markten blijft de armoede in Afrika echter toenemen.
EnglishConsular protection is also virtually non-existent in practice.
In de praktijk is ook de consulaire bescherming bijna onbestaande.
EnglishThe publication of textbooks in Mari is practically non-existent.
Er worden praktisch geen schoolboeken uitgegeven in het Mari.
EnglishWhat is lacking is the political will, which is a crucial factor for peace and completely non-existent today.
Het ontbreekt momenteel aan politieke wil, die fundamenteel is voor vrede.
EnglishIn 1996 and 1997 they were either non-existent or ineffective.
In 1996 en 1997 bestonden ze nog niet of waren ze inefficiënt.
EnglishIn many countries this infrastructure is practically non-existent.
In sommige landen bestaat zo'n infrastructuur nauwelijks.
EnglishThere has been talk of non-existent or forged letters.
Met name is daar geschermd met niet-bestaande of vervalste brieven.
EnglishParadoxically, the role of the European Parliament is minimal, or rather, non-existent in this area.
Paradoxaal genoeg speelt het Europees Parlement in deze zaak een minimale, zeg maar gerust betekenisloze rol.
EnglishCompensation of victims is almost non-existent.
Er is bijna geen schadevergoeding gegeven aan de slachtoffers.
EnglishE-mail was non-existent on personal computers worldwide, but this is now changing at an accelerating rate.
Er kon nog niet over de hele wereld via de pc worden ge-emaild, maar daarin komt nu razendsnel verandering.
EnglishWhat are our reasons for doing this in spite of that negative, or non-existent, Statement of Assurance?
Wat hebben wij voor redenen om dat toch te doen ondanks die negatieve of ontbrekende betrouwbaarheidsverklaring?