"non-governmental" translation into Dutch

EN

"non-governmental" in Dutch

EN non-governmental
volume_up
{adjective}

non-governmental
What is the ‘ non-governmental’ proportion in those non-governmental organisations?
Hoeveel ' niet-gouvernementeel ' is er aan die niet-gouvernementele organisaties?
non-governmental
Development cooperation ceased some time ago to be solely bilateral or multilateral and governmental or non-governmental.
Ontwikkelingssamenwerking is al geruime tijd niet meer uitsluitend bilateraal of multilateraal, en ofwel gouvernementeel ofwel non-gouvernementeel.

Similar translations for "non-governmental" in Dutch

government noun

Context sentences for "non-governmental" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNon-governmental organisations and civil societies are sources of indispensable help.
Niet-gouvernementele organisaties en burgermaatschappijen zijn een onvervangbare hulp.
EnglishFor example, non-governmental organisations are themselves not immune from criticism.
Niet-gouvernementele organisaties zijn bijvoorbeeld zelf ook niet immuun voor kritiek.
EnglishIf you are fighting in a non-governmental organization, you love equity between gender.
Als je je uitslooft binnen een NGO, dan ben je gek op gelijkheid tussen man en vrouw.
EnglishThis would make agreements with non-governmental organizations more flexible.
Op die manier worden de overeenkomsten met de niet-gouvernementele organisaties flexibeler.
EnglishI would also like to sincerely thank the non-governmental organisations for their commitment.
Ik wil ook de niet-gouvernementele organisaties hartelijk voor hun inzet bedanken.
EnglishMost of the non-governmental organizations have already lost their equipment and vehicles.
De meeste nongouvernementele organisaties zijn al hun uitrusting en voertuigen kwijt.
EnglishWe must have cooperation with non-governmental organisations and local authorities.
Daarom moet worden samengewerkt met niet-gouvernementele organisaties en lokale autoriteiten.
EnglishNon-governmental organizations are at the heart of development policy generally.
De niet-gouvernementele organisaties vormen de kern van het ontwikkelingsbeleid in het algemeen.
EnglishWe should also make this clear to the non-governmental organisations.
Dat moeten wij ook de niet-gouvernementele organisaties duidelijk maken.
EnglishCredit is primarily due to the non-governmental organizations.
Eer komt toe op de eerste plaats toe aan de non-gouvernementele organisaties.
EnglishThat is something that I and many non-governmental organisations and citizens have worked for.
Daarvoor heb ik mij ingezet, evenals vele niet-gouvernementele organisaties en burgers.
EnglishSome of the subsidy for non-governmental organisations is also being placed in reserve.
Ook een deel van de subsidie voor niet-gouvernementele organisaties wordt in de reserve geplaatst.
EnglishWe particularly welcome the consultation with unions and non-governmental organisations.
Wij juichen daarom het overleg met vakbonden en niet-gouvernementele organisaties zonder meer toe.
EnglishA number of speakers have addressed the question of non-governmental organisations and enlargement.
Voorts is er meerdere keren gewag gemaakt van de plaats van NGO's binnen de uitbreiding.
EnglishSome of it's bad: Al Qaeda, another non-governmental actor.
Deels is dat slecht. ~~~ Al Qaeda, een andere niet-gouvernementele speler.
EnglishThere is, therefore, a place for non-governmental organisations.
Daarbinnen is een plaats weggelegd voor de vrijwillige organisaties.
EnglishSince 1976 the Community has been co-financing development projects with non-governmental organizations.
Sinds 1976 financiert de Gemeenschap samen met NGO's ontwikkelingsprojecten.
EnglishAnd thirdly, because of the rise of non-governmental organizations.
En ten derde, door de opkomst van non-gouvermentele organisaties.
EnglishSome of that's good: Oxfam, a great non-governmental actor.
Deels is dat goed. ~~~ Oxfam, een geweldige niet-gouvernementele speler.
EnglishMany non-governmental organisations spoke of a victory being won in Seattle.
Veel NGO's hadden het over hun overwinning in Seattle.