"non-issue" translation into Dutch

EN

"non-issue" in Dutch

NL

"non-issue" in English

EN non-issue
volume_up
{noun}

non-issue

Synonyms (English) for "non-issue":

non-issue

Similar translations for "non-issue" in Dutch

issue noun
to issue verb

Context sentences for "non-issue" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Draft Supplementary and Amending Budget is a completely non-contentious issue in the Committee.
De gewijzigde en aanvullende begroting is in onze commissie absoluut onomstreden.
EnglishHowever, on the specific issue of non-proliferation, let me make clear the following points.
Over het specifieke punt van de non-proliferatie wil ik echter de volgende dingen duidelijk maken.
EnglishI know that the issue of non-audit services delivered to the audited entity is particularly delicate.
Ik weet dat de kwestie van de levering van niet-audit-diensten aan de gecontroleerde entiteit bijzonder gevoelig ligt.
EnglishI also welcome compromises around the issue of audit partner rotation and the issue of non-audit work.
Ook compromissen over het rouleren van accountants en het verrichten van niet-controlediensten dragen mijn goedkeuring weg.
EnglishSo is the Lenz report dealing with a non-issue?
Behandelt dit Verslag-Lenz dan een non-probleem?
EnglishWith regard to the issue of non-discrimination, unfortunately after so many years it is still necessary to have this debate.
Wat betreft non-discriminatie, is het helaas na zoveel jaren nog steeds nodig hierover een debat te voeren.
EnglishLastly, I shall not go back over the issue of non-refundable VAT, on which we wholeheartedly uphold the position of Commissioner Hübner.
Tot slot wil ik niet terugkomen op de niet-terugvorderbare BTW, ten aanzien waarvan wij het standpunt van commissaris Hübner volkomen delen.
EnglishWe should be looking more carefully at the non-compliance issue and the implementation of existing multilateral environment agreements.
We moeten meer aandacht besteden aan de kwestie van de niet-naleving en aan de tenuitvoerlegging van bestaande multilaterale milieuovereenkomsten.
EnglishFinally, I should like to point out that this issue of non-use, or of failure to make good use, of the Structural Funds is one that concerns other Member States also.
Tot besluit wil ik erop wijzen dat er ook nog andere landen zijn die de structuurfondsen niet of niet goed gebruiken.