"non zero sum game" translation into Dutch

EN

"non zero sum game" in Dutch

See the example sentences for the use of "non zero sum game" in context.

Similar translations for "non zero sum game" in Dutch

zero noun
Dutch
zero adjective
Dutch
zero numeral
Dutch
sum noun
to sum verb
game noun
game adjective
to game verb

Context sentences for "non zero sum game" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose are people in effect you're playing a non-zero-sum game with.
Met die mensen speel jij in feite een niet-nul-somspel.
EnglishIn a war, two allies are playing a non-zero-sum game.
In een oorlog spelen twee bondgenoten een niet-nulsomspel.
EnglishThat's a non-zero-sum game.
EnglishBut there's a more fundamental reason that it's not intrinsically upbeat, because a non-zero-sum game, all it tells you for sure is that the fortunes will be correlated for better or worse.
Maar er is een meer fundamentele reden dat het niet intrinsiek vrolijk is, omdat een niet-nul-somspel alleen betekent dat de uitkomst voor beiden gecorreleerd, ten goede of ten kwade.

Other dictionary words

English
  • non zero sum game

In the English-German dictionary you will find more translations.