"none" translation into Dutch

EN

"none" in Dutch

volume_up
none {pron.}

EN none
volume_up
{adverb}

none (also: nothing, not an ace)
volume_up
niets {adv.}
There was none in place -- no tourist agent, no NGOs, nothing -- no eyewitnesses.
Er was niets -- geen reisleider, geen ngo's, niets -- geen ooggetuigen.
None, I repeat none, of which has been realised to date.
Niets, maar dan ook niets daarvan werd tot op heden gerealiseerd.
. ~~~ None of the usual background stuff, no.
Geen referenties, niets van de gebruikelijke achtergrondchecks.

Context sentences for "none" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen I became president in 1993, there were none of these organizations in Russia.
Toen ik president werd in 1993, bestonden dit soort organisaties niet in Rusland.
EnglishI want to talk about none of that today, even though that's all really important.
Ik wil daar vandaag niet over praten -- hoewel dat allemaal erg belangrijk is.
EnglishSurely none of this can be the objective of this directive on food supplements.
Dit alles kan niet het doel zijn van de richtlijn betreffende voedingssupplementen.
EnglishSo none of this mishegas of letting everybody go into whatever car they want.
Dus niet de gebruikelijke chaos waarbij iedereen maar lukraak een lift binnenstapt.
English., but none have been tested.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
EnglishNone of us has any documentation and we are being asked to take a decision.
Iedereen zit hier zonder documenten en ons wordt gevraagd een beslissing te nemen.
EnglishIt is far from ideal, but better some of a pudding than none of a pie, you might say.
Verre van ideaal, maar beter een half ei dan een lege dop, zo zou je kunnen zeggen.
EnglishWe make certain demands of the candidate countries and none of ourselves.
Wij stellen wel bepaalde eisen aan de kandidaat-landen, maar niet aan onszelf.
EnglishNone of this has changed, and certainly not improved, since the eighties.
Dat alles is niet veranderd, maar vooral niet verbeterd sinds de jaren '80.
EnglishIn spite of everything, none of this is news to the Commission or the Council.
In feite zijn die terreinen niet nieuw voor de Commissie of de Raad.
EnglishAnd none of this was stated to the court as an assumption or presented to the jury that way.
Dit werd niet zo voor het hof gesteld, en ook niet zo aan de jury voorgesteld.
EnglishI have some sympathy for him, but none for the President of the Commission.
Voor hem kan ik begrip opbrengen, maar dat geldt niet voor de voorzitter van de Commissie.
EnglishThere is none of this quality of being addressed with these Charles Bonnet hallucinations.
Die eigenschap van aangesproken te worden heb je niet bij Charles Bonnet-hallucinaties.
EnglishYou should know, Mr Byrne, that none of us can afford to put on such airs and graces.
U moet wel beseffen, mijnheer Byrne, dat wij ons dergelijke allures niet veroorloven kunnen.
EnglishThank you very much for the answer even if I am none the wiser.
Ik dank u zeer voor uw antwoord, al ben ik er niet erg veel wijzer van geworden.
EnglishWe are talking about minimum guarantees of procedure as if there were none.
Er wordt hier over de minimumgaranties van het procesrecht gesproken alsof ze niet bestonden.
EnglishThere were none, as we said, as the inspectors said, and that was confirmed.
Die waren er helemaal niet; dat zeiden wij, dat zeiden de inspecteurs en het werd nagetrokken.
EnglishWhy is none of this included in the European Commission's report?
Waarom staan al deze dingen namelijk niet in het verslag van de Europese Commissie?
EnglishNone of that can be achieved with a background of violence or the continuing threat of violence.
Dat kan niet in een sfeer van geweld of onder een voortdurende dreiging van geweld.
EnglishNone of those further amendments are acceptable to the Commission.
Al die andere amendementen zijn voor de Commissie dan ook niet acceptabel.