"none of the" translation into Dutch

EN

"none of the" in Dutch

See the example sentences for the use of "none of the" in context.

Similar translations for "none of the" in Dutch

none adverb
none pronoun
of preposition
the article
to the article

Context sentences for "none of the" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
Dat is ook logisch, want de Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op dat punt.
EnglishWhen I became president in 1993, there were none of these organizations in Russia.
Toen ik president werd in 1993, bestonden dit soort organisaties niet in Rusland.
EnglishI want to talk about none of that today, even though that's all really important.
Ik wil daar vandaag niet over praten -- hoewel dat allemaal erg belangrijk is.
EnglishIf none are forthcoming, we shall have no option but to support the censure motion.
Zo niet, dan blijft ons niets anders over dan de motie van afkeuring te steunen.
EnglishNone of this brings Europe's citizens one step closer to the information society.
Zo komen de burgers van Europa met de informatiemaatschappij geen stap verder.
EnglishIt is unfortunate that none of our demands has been incorporated into the report.
Het is betreurenswaardig dat geen van onze eisen in het verslag is opgenomen.
EnglishSurely none of this can be the objective of this directive on food supplements.
Dit alles kan niet het doel zijn van de richtlijn betreffende voedingssupplementen.
EnglishAccordingly, none of our criticism in this case has been directed at the Commission.
In die zin hebben wij vanuit de Commissie industrie geen kritiek op de Commissie.
EnglishNone of us were able to go to Europe, but Jaisalmer was well connected to it.
Geen van ons kon naar Europa gaan, maar Jaisalmer had er een goede verbinding mee.
EnglishNone of the eleven applicant countries should feel excluded from enlargement.
Geen van de elf kandidaat-landen moet zich van uitbreiding uitgesloten voelen.
EnglishEqually we all know that the none of the institutions are held in high regard.
Ook weten we allemaal dat geen van de EU-instellingen in hoog aanzien staat.
EnglishSo none of this mishegas of letting everybody go into whatever car they want.
Dus niet de gebruikelijke chaos waarbij iedereen maar lukraak een lift binnenstapt.
EnglishTo my knowledge none of the 15 Member States of the European Union is a tax haven.
Geen van de vijftien lidstaten van de Unie is naar mijn weten een belastingparadijs.
EnglishHowever, in relation to weapons of mass destruction, none have been found.
Het is echter ook nog eens zo dat er geen massavernietigingswapens zijn gevonden.
English., but none have been tested.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
EnglishNone of us has any documentation and we are being asked to take a decision.
Iedereen zit hier zonder documenten en ons wordt gevraagd een beslissing te nemen.
EnglishI thank all those Members - none of whom have turned up - for their contributions.
Ik dank alle afgevaardigden - die geen van allen zijn verschenen - voor hun bijdragen.
EnglishIt is far from ideal, but better some of a pudding than none of a pie, you might say.
Verre van ideaal, maar beter een half ei dan een lege dop, zo zou je kunnen zeggen.
EnglishNone of these techniques result in any amount of recycling in any significant way.
Geen van deze technieken leidt tot een aanzienlijke hoeveelheid recyclage.
EnglishNone of our citizens understands the Treaties of Maastricht or of Amsterdam.
Geen enkele burger begrijpt het Verdrag van Maastricht of het Verdrag van Amsterdam.

Other dictionary words

English
  • none of the

More translations in the Greek-English dictionary.