"nut" translation into Dutch

EN

"nut" in Dutch

volume_up
nut {noun}
NL

"nut" in English

EN nut
volume_up
{noun}

1. general

nut (also: madman, lunatic)
volume_up
gek {de}
So when did the nut take over the nut house?
Wanneer heeft de gek het gekkenhuis overgenomen?
. ~~~ And I suppose some nut has had a gold thali that he's eaten off of.
Ik neem aan dat er zelfs een gek is geweest die een gouden thali heeft gehad om van te eten.
nut (also: buffoon, fool, jack, jester)
volume_up
zot {de}
The first follower is what transforms a lone nut into a leader.
De eerste volgeling maakt van de eenzame zot een leider.
Now it's not a lone nut, it's not two nuts -- three is a crowd, and a crowd is news.
Nu is er niet één zot, geen twee zotten, drie man is een groep en een groep is nieuws.
And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in.
En als je een eenzame zot vindt die iets geweldigs doet, heb het lef om de eerste te zijn die opstaat en meedoet.
nut (also: tone)
Creatures I had known from nut and acorn.
Wezens die ik heb gekend toen ze nog noot en eikel waren.
This proposal is a sledgehammer to crack a nut and, just like the port services directive, it should be disposed of into the waste bin.
Dit voorstel is als een moker om een noot mee te kraken en het moet dan ook, net als de havendienstenrichtlijn, naar de prullenbak worden verwezen.
Watching you felt like.. a small, intensely powerful wolverine eating a sack o ' nuts out of my anus.
Naar jou kijken, voelde zoals een kleine, krachtige wolvin die een zakje nootjes uit m'n kont eet.
nut (also: block, cup, degree, head)
volume_up
kop {de}
nut (also: nutcase, weirdo, goofball)
nut (also: lunatic)
nut (also: lunatic)
nut (also: butterfly nut, swamp)
(Laughter) I personally obsessed about every nut, bolt and washer in these crazy things.
(Gelach) Ik was persoonlijk geobsedeerd door elke moer, bout en ring in deze gekke apparaten.
You can do gears and nuts and bolts -- that you can buy at Whole Foods.
Je kunt tandwielen, bouten en moeren maken - die je bij Whole Foods kunt kopen.
That's how you stop the nuts coming off at high speed on the wheel.
Dat houdt de moeren op hun plaats bij hoge snelheden.

2. construction

nut
(Laughter) I personally obsessed about every nut, bolt and washer in these crazy things.
(Gelach) Ik was persoonlijk geobsedeerd door elke moer, bout en ring in deze gekke apparaten.
You can do gears and nuts and bolts -- that you can buy at Whole Foods.
Je kunt tandwielen, bouten en moeren maken - die je bij Whole Foods kunt kopen.
That's how you stop the nuts coming off at high speed on the wheel.
Dat houdt de moeren op hun plaats bij hoge snelheden.

3. vulgar

nut
volume_up
bal {de} [vulg.]
Hey, 100 grand and my left nut says the only thing you catch out there is a cold.
Hey, 100 ruggen en mijn linker bal wedden dat je alleen maar verkouden word.
Ik krijg 100 ruggen van je en je linker bal.
Ze rukten mijn linker bal er uit.

Context sentences for "nut" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI seem to recall a certain part of that wager being one left nut, and I'm gonna get it.
I seem to recall a certain part of that wager being one left nut, en ik zal het krijgen.
EnglishThirdly, should the EU continue to invest in maintaining nut production?
Ten derde: moet de EU blijven investeren in het behoud van de productie van dopvruchten?
EnglishThis directive, therefore, is like taking a sledgehammer to crack a nut!
In deze richtlijn wordt derhalve met een kanon op een mug geschoten!
EnglishAnd I know about your experiments with the inmates of your nut house.
Ik weet van experimenten die jij doet met de gasten in jouw gekkenhuis.
EnglishThis time, the discharge pertains to the 1998 budget, and it is a particularly hard nut to crack.
Ditmaal betreft het het begrotingsjaar 1998 en is de afweging extra lastig.
EnglishWould it not be prudent to see how it works before we use a sledgehammer to crack a nut?
Het lijkt mij raadzaam om niet te hard van stapel te lopen en eerst de resultaten af te wachten.
EnglishWe had 15 to 20, maybe 22 percent of the global Brazil-nut market.
We hadden 15 tot 20, misschien 22% van de wereldwijde paranoot markt.
EnglishI also agree with Amendment No 3 highlighting the ecological importance of the nut sector.
Ook kan ik instemmen met amendement 3, waarin gewezen wordt op de ecologische betekenis van de sector dopvruchten.
EnglishI eat fruits and nut bars, a lot of nuts. ~~~ And generally arrive about 30 pounds lighter at the other end.
Ik eet fruit en notenrepen, veel noten, en kom over het algemeen 13 kilo lichter aan de overkant aan.
EnglishThe diagnosis of the problems involved in the needs of Community nut production is well known.
Het is wel duidelijk wat de aard van de problemen is waarmee de communautaire productie van gedroogd fruit te kampen heeft.
EnglishInstead, I suspect the European Parliament is once again using a sledgehammer to miss the nut.
Ik vermoed dat dit weer een geval is waarbij het Europees Parlement grof geschut inzet zonder dat het tot enig resultaat leidt.
EnglishThen, collect your cracked nut in safety.
Dan verzamel je je gekraakte noten in veiligheid.
EnglishBut even at that time it was limited to 10 years, and its objective was to improve the nut quality and marketing.
Wij hebben deze toen al beperkt tot tien jaar omdat ons doel was de kwaliteit en de afzet van dopvruchten te verbeteren.
EnglishYou're an A-1 nut-boy, and Grissom knows it.
Je bent knettergek, en Grissom weet dat.
EnglishThe support regime for making the nut, locust bean and hazelnut sector more efficient has helped modernise production.
De steunprogramma's in de dopvrucht-, sint-jansbood- en hazelnootsector hebben bijgedragen tot een modernisering van de productie.
EnglishBut I had to sleep with a kola nut next to my bed, buried in sand, and give seven coins to seven lepers and so on.
Ik moest slapen met een kolanoot naast mijn bed, begraven in het zand, en ik moest zeven munten geven aan de zeven melaatsen enzovoort.
EnglishI'm a bit of a health nut.
Ik ben een beetje een gezondheidsfreak.
EnglishIn these areas there are literally thousands of families who remain partly or totally dependent on nut and/ or locust bean production for their livelihood.
Hier is inderdaad sprake van duizenden gezinnen die geheel of gedeeltelijk van deze teelt afhankelijk zijn.
EnglishThe majority of nut production in the European Union takes place in arid areas and on steep slopes in drought conditions.
De productie van gedroogd fruit vindt in de Europese Unie voornamelijk plaats in droogtegebieden, op steile hellingen die niet worden bevloeid.
EnglishCommissioner, how many times must we in Parliament repeat that the nut sector requires a definitive solution?
Mijnheer de commissaris, hoe vaak moeten we vanuit het Parlement nog zeggen dat er voor de sector van gedroogde vruchten een definitieve oplossing gevonden moet worden?