"olive oil" translation into Dutch

EN

"olive oil" in Dutch

EN olive oil
volume_up
{noun}

1. gastronomy

olive oil (also: oil of olives)
Why has the Commission not followed this procedure in the case of olive oil?
Waarom heeft de Commissie deze procedure niet gevolgd voor olijfolie?
Second question: what are the motives lying behind this reform of the olive oil COM?
Tweede vraag: wat is de beweegreden van deze hervorming van de GMO olijfolie?
Olive oil slightly decreased the PhIP formation, but it was nearly negligible.
Olijfolie gaf een lichte daling van PhIP-vorming, maar het was bijna te verwaarlozen.

Similar translations for "olive oil" in Dutch

olive noun
olive adjective
oil noun
to oil verb

Context sentences for "olive oil" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter all, this year's budget includes EUR 2.4 billion for the olive oil sector.
Immers, op de begroting van dit jaar is 2,4 miljard euro voor de olijfoliesector gereserveerd.
EnglishIn the kitchen, Mr Fatuzzo was preparing the meal: spaghetti with garlic, olive oil and chilli.
In de keuken stond de heer Fatuzzo en kookte spaghetti met een knoflook-olie-peper-saus.
EnglishDoes this oil comply with European rules on olive residue oil?
Tegen deze achtergrond wordt de Raad verzocht het volgende mede te delen.
EnglishI would like to state, however, that I am against subsidies for olive oil growing as such.
Ik wil echter wel duidelijk maken dat ik op zich tegen de subsidiëring van de olijventeelt ben.
EnglishYou only have to think of the work of the Olive Oil Council.
Denkt u bijvoorbeeld maar aan de activiteiten van de Olijfolieraad.
EnglishThe question of olive residue oil is related in part to the question of controls already mentioned.
De kwestie van de olijfdroesemolie hangt voor een deel met de voornoemde controlekwestie samen.
EnglishSurely similar arrangements for olive oil could be considered?
Waarom wordt dat dan ook niet overwogen bij de olijfoliesector?
EnglishThe same goes for olive oil, where highly topical measures are being recommended.
Het is hetzelfde als bij de olijfoliekwestie, waar men ook zoveel mogelijk op de actualiteit probeerde in te spelen.
EnglishMadam President, when we speak about olive oil producers there are three things we must not forget.
Mevrouw de Voorzitter, als wij over olijfolieproducenten spreken, mogen wij drie dingen niet uit het oog verliezen.
EnglishIt is a well-known fact that thousands of workers in Southern Europe are employed in the olive oil industry.
Wij weten allen dat in het zuiden van de Europese Unie honderdduizenden mensen werkzaam zijn in de olijfoliesector.
EnglishWould it be right to claim compensation for the unequal distribution of olive oil resources, for example?
Zou het juist zijn om bijvoorbeeld een gelijke verdeling van de olijfolievoorraad te eisen tegen een formele vergoeding?
EnglishWhy are you ending intervention in the olive oil sector and not in other sectors, which are also surplus sectors?
Waarom komaf maken met de interventie in de olijfoliesector en niet in de andere sectoren, waar wél overschotten bestaan?
EnglishI should like to point out that there is a considerable difference in the production of olive oil, depending on the area concerned.
Ik wil graag benadrukken dat de olijvenproductie zeer wisselvallig is en afhankelijk van de teeltplaats.
EnglishMr President, the report which has been approved today represents a good agreement for the olive oil trade.
Mijnheer de Voorzitter, het verslag dat we vandaag hebben aangenomen is een goede overeenkomst ten behoeve van de olijfoliesector.
EnglishTo a large extent, the report supports the southern olive oil producing countries which are against a thorough reform.
Het verslag steunt de zuiderse olijfolieproducerende landen, die tegen een hervorming gekant zijn, in aanzienlijke mate.
EnglishThe olive growers'statements, which are already reporting a huge fall in the prices of olive oil, are not an invention of the DG VI.
De manifestaties van de olijventelers die de olijfolieprijzen zien kelderen, zijn geen uitvinding van DG VI.
EnglishThe International Olive Oil Council's statistics for 1999 had to be revised for the purpose of standardising the data.
De statistieken van de Internationale Olijfolieraad over 1999 moesten omwille van uniformering van de gegevens bewerkt worden.
EnglishThird question: apparently the Commission is proposing ending intervention in the olive oil sector and creating aid per tree.
Derde vraag: het blijkt dat de Commissie af wil van interventie in de olijfoliesector en zij stelt voor steun per boom in te voeren.
EnglishA year ago today a food crisis was unleashed as a result of the presence of alphabenzopyrenes in olive pomace oil.
Het is vandaag precies een jaar geleden dat de aanwezigheid van alfabenzopyreen in oliën uit afvallen van olijven een voedselcrisis veroorzaakte.
EnglishThe reality is that this House has given its opinion on fundamental issues concerning the reform of the olive oil sector.
De werkelijkheid is dat deze plenaire vergadering zich heeft uitgesproken over fundamentele punten van de hervorming van de olijfoliesector.