"on top" translation into Dutch

EN

"on top" in Dutch

EN on top
volume_up
{adverb}

on top (also: atop, in excess of, supra, upstairs)
volume_up
boven {adv.}
At the top of the list were the United States, Canada and then the UK.
Boven aan de lijst stonden de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.
And some of equipment went with them, on the top of the canopy, to save it.
De uitrusting ging deels mee naar boven op de boomtoppen, om het te redden.
I was at the top of the General Assembly just looking down into it and seeing it happen.
Ik zat boven in de algemene vergadering en keek naar beneden toen het gestemd werd.
on top (also: upstairs)
And on top of it, we have this memory system called the neocortex.
Daarboven hebben we het geheugensysteem dat de neocortex heet.
My balloon will expand to 500 times and look like a big pumpkin when it's at the top.
Mijn ballon zal tot 500 keer groter worden en er uitzien als een dikke pompoen daarboven.
There's a little, wimpy box on top there.
Je ziet slechts een klein kadertje daarboven.
on top (also: up, upstairs, upwards, aloft)
volume_up
omhoog {adv.}
We've got bubbles going up there, then suds at the top with lumpy tiles.
Er gaan belletjes omhoog en bovenaan schuim van gebarsten tegels.
And as you go up towards the top of the graph, what you see is each dot is a trial.
Als je omhoog gaat naar de top van de grafiek stelt elk punt een proef voor.
And they're in the car, and it's loud, and so they put the top up.
Ze zitten in de auto en er is veel herrie, dus doen ze het dak omhoog.

Context sentences for "on top" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why full employment actually needs to be right at the top of the agenda.
Daarom moet de volledige werkgelegenheid inderdaad bovenaan op onze agenda staan.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".
EnglishThere are many, in fact, who say that this matter should be given top priority.
Vaak wordt zelfs voorgesteld om aan dit punt de hoogste prioriteit toe te kennen.
EnglishSo I wrote at the top of the manila folder, and I started looking at the data.
Dat schreef ik bovenaan de documentenmap en ik begon mijn gegevens te bestuderen.
EnglishAnd they calculated for the top 3,000 corporations, what are the externalities?
Zij hebben berekend voor de 3.000 grootste bedrijven wat de milieukosten zijn.
EnglishIn football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.
In het voetbal kan een goede ploeg met een slechte trainer nooit de top bereiken.
EnglishOn top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
Daar komt nog bij dat wij steeds nauwere banden smeden met andere delen van Azië.
EnglishFor many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
Europa is voor velen te rationeel, te ingewikkeld, te ondoorzichtig, te koud.
EnglishWe surveyed the top-20 Nielsen shows every year for 50 years -- a thousand shows.
We beschouwden shows uit de Nielsen top-20 elk jaar, 50 jaar lang -- duizend shows.
EnglishThe case is being given top priority and will be resolved as soon as possible.
De zaak geniet de hoogste prioriteit en zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
EnglishThe top picture is a group of Moonies that have been blessed by their messiah.
De bovenste foto is van een groep Moonies die door hun Messias gezegend zijn.
EnglishNow, that would be, if you will, the top green track, which doesn't mean too much.
Dat zou als het ware de bovenste, groene route zijn, met een summiere beschrijving.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
We hebben een kijkje kunnen nemen in de bende, van de laagste ranken tot de top.
EnglishThe question arises of whether the top notch on this yardstick will ever be reached.
Het is de vraag of de bovenste markering van deze meetlat ooit zal worden bereikt.
English(Laughter) CA: And they were probably pleased to see you on top of the Time poll.
(Gelach) CA: En ze waren allicht ook blij je bovenaan de Time Poll te zien.
EnglishYou feel like you're on top of your game and you can do anything you want.
Je voelt je alsof je alles onder controle hebt en je kunt doen wat je maar wilt.
EnglishWhen you're in it, you're like a rat in a maze; you can't even see over the top.
Als je erin bent, zit je als een rat in de val; je kunt zelfs niet over de top kijken.
EnglishLike in every other country where this has been done, jobs is the top issue.
Zoals in alle andere landen waar dit gedaan is, vindt men banen het belangrijkste.
EnglishTop priority continues to be the need to protect and to care for the refugees.
Daarbij hoort eerbiediging van, en begrip voor, de behoeften van buurlanden.
EnglishSome countries go over the top but some are not doing anything in this area.
Sommige landen overdrijven het, maar andere doen helemaal niets op dit gebied.