"output" translation into Dutch

EN

"output" in Dutch

NL

"output" in English

EN

EN output
volume_up
{noun}

But one, to me, that's most compelling is the peculiar sensitivity to small changes that can make large changes in biological development -- the output.
Maar wat ik het meest interessant vind, is de opvallende gevoeligheid voor kleine veranderingen die grote veranderingen kunnen teweegbrengen in de biologische ontwikkeling - de output zeg maar.
output (also: export)
Over 95 % of the output of the Southampton plant is exported.
Meer dan 95% van de productie van de fabriek in Southampton is bestemd voor uitvoer.
Hij gebruikte de uitvoer.
These 12 cells, as shown here in green, send the output to a brain structure called the "mushroom body," which is shown here in gray.
Deze 12 cellen, hier weergegeven in het groen, zenden de uitvoer naar een hersenstructuur de paddenstoelorganismen genoemd, die hier in het grijs zijn weergegeven.
output (also: return, yield, rate of return)
Anyway, he had to do all this because he was completely obsessed with output.
In ieder geval, hij moest dit alles gewoon doen omdat hij bezeten was door het rendement.
This report will really shed light on the technical progress of the European car industry, especially in the area of engine output.
Deze overpeinzing heeft immers de technische vooruitgang van de Europese automobielindustrie, met name op het gebied van het rendement van de motoren, voor het voetlicht kunnen brengen.
output (also: abolition, elimination)
output
Similarly, when you put motor output on movement output, it's extremely noisy.
Hetzelfde geldt als je motorische output doet volgen op een beweging: daar zit zeer veel ruis op.
It may even be a one-to-one ratio on the energy input and the energy output.
Het kan zelfs een één-op-één verhouding tussen de energie-input en de energie-output worden.
Green is output, blue is power, pink is input and orange is wire.
Groen is output, blauw is stroom, roze is input en oranje is draad.

Synonyms (English) for "output":

output

Context sentences for "output" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat's something like eight percent of the total agricultural output globally.
Dat is zo ongeveer acht procent van de totale opbrengst uit landbouw wereldwijd.
EnglishWe shall no longer see any significant growth in vehicle output in Western Europe.
In West-Europa zal de auto-industrie geen groei van enige betekenis meer meemaken.
EnglishIn some Member States, gross output has increased constantly over the last few years.
De bruto bijdrage van enkele lidstaten is de laatste jaren voortdurend gestegen.
EnglishThe overall cost, including loss of output, thus reaches EUR 4.6 billion.
De totale kosten, inclusief de opbrengstverliezen, belopen dus 4,6 miljard euro.
EnglishIn fact, only one third of agricultural output produced in Africa even reaches the market.
In feite bereikt slechts een derde van de landbouwproducten in Afrika de markt.
EnglishSo on the left-hand side, [1,1] input equals 0 output, which goes down.
Aan de linkerkant is de [1,1]-ingang gelijk aan de 0-uitgang, die naar beneden gaat.
EnglishThe Commission must insist that such a project give an indication of its output results.
De Commissie moet dwingen dat zo'n project zijn outputresultaten, aangeeft.
EnglishIf you can bring in more rats, we can actually make the output even bigger.
Als we met meer meer ratten kunnen gaan werken, kunnen we nog een groter resultaat bereiken.
EnglishThat is equivalent to between 10 and 15 times Sweden's total output of sulphur emissions.
Dit komt overeen met 10 à 15 keer de totale zwaveluitstoot in Zweden.
EnglishIn addition, the contract must stipulate the output criteria.
Bovendien moeten outputcriteria voor het project worden opgenomen in het contract.
EnglishI now come to the output side, and start with agricultural policy.
Wat de uitgaven betreft, zou ik met het landbouwbeleid willen beginnen.
EnglishOn the right-hand side, [0,0] input is a 1 output, which goes up.
Aan de rechterkant is [0,0]-ingang is een 1-uitgang, die omhoog gaat.
EnglishAround 30 % of women’ s economic output is not even accounted for.
Zo'n 30 procent van de economische activiteit van vrouwen wordt niet eens als zodanig erkend.
EnglishIn Kyoto, the EU made the commitment to reduce the output of greenhouse gases by 8 %.
De EU heeft er zich in Kyoto toe verplicht de uitstoot van broeikasgassen met 8 procent te verminderen.
EnglishWe know that installing filters increases the output of CO2.
Wij weten dat het inbouwen van een filter de uitstoot van CO2 verhoogt.
EnglishIn Ireland, as everybody knows, beef and milk represent 71 % of our entire agricultural output.
In Ierland maken rundvlees en melk, zoals iedereen weet, 71 % van onze hele landbouwproductie uit.
EnglishAnd I got all these force measurements, and then I went and looked at the force output of the system.
Ik kreeg allemaal kracht-metingen, en ging toen kijken naar de kracht die uit het systeem komt.
EnglishWe have now reached the pre-1992 output levels but at twice the cost to the EU budget.
We zitten nu op de produktieniveaus van vóór 1992, maar dat heeft de EU-begroting wel twee keer zoveel gekost.
EnglishWith 10 kilograms of input, you can get either one or nine kg. of output.
10 kilo input, kan je één of negen kilo opleveren.
EnglishThe value of its output stands at more than EUR 300 billion, its value added at EUR 110 billion.
De productiewaarde ervan bedraagt meer dan 300 miljard euro en de toegevoegde waarde 110 miljard euro.