"to patch up" translation into Dutch

EN

"to patch up" in Dutch

EN to patch up
volume_up
{verb}

to patch up (also: to abort, to block, to cease, to clog)
to patch up (also: to adjust, to fix, to mend, to patch)
to patch up (also: to expiate, to mend, to patch, to atone)
to patch up (also: to mend, to patch)
to patch up (also: to mend, to patch, to piece)
This is a kind of money-losing machine with which we try to patch up the eastern European scrap-heap reactors without making them any safer.
Het gaat hier om een verspilling op grote schaal: wij lappen de reactoren in Oost-Europa op, maar maken ze niet veiliger.
to patch up (also: to cobble, to mend, to patch, to vamp up)

Similar translations for "to patch up" in Dutch

patch noun
to patch verb
to be up to verb
up adjective
up adverb
up preposition
Dutch
to up verb

Context sentences for "to patch up" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not understand why we are trying to patch up the problem by means of quotas.
Ik begrijp niet dat men met behulp van verschillende contingenten dit probleem probeert te verhelpen.
EnglishSo that engineers use this time to come up with a cool patch for code, come up with an elegant hack.
Ingenieurs gebruiken deze tijd om een leuke softwarepatch, of elegante hack te ontwikkelen.
EnglishMr President, much damage has indeed been done, and it will take years to patch matters up.
Mijnheer de Voorzitter, er is werkelijk grote schade aangericht en het herstellen ervan zal jaren in beslag nemen.
EnglishYou see, it tries to avoid solidarity and at the same time to patch up this gap with words.
Met dit voorstel probeert men immers solidariteit te vermijden en het gebrek aan solidariteit met woorden te verdoezelen.
EnglishThis succession of patch-up jobs belies an impulsive move made without any serious impact study.
Deze opeenvolgende lapmiddelen duiden op een overhaaste aanpak, waarbij geen enkele serieuze effectbeoordeling is gemaakt.
EnglishIt also has to be said that Altener II will also remain a patch-up if the political will is not there and that it is not there is indisputable.
Vastgesteld moet worden dat ook ALTENER II lapwerk blijft zolang de politieke wil ontbreekt, en dat die ontbreekt, is onmiskenbaar!
EnglishThe Community - its institutional bodies - always comes up with improvised and random measures, trying to patch up the deficiencies.
Telkens weer komen de instellingen van de Gemeenschap met provisorische maatregelen die als los zand aan elkaar hangen en slechts lapmiddelen zijn.
EnglishIt could also be the sunlight that breaks through the clouds and lights up a patch of the land, highlighting it compared to the dim environment.
Het zou ook het zonlicht kunnen zijn dat door de wolken breekt en een deel van het land verlicht, en het doet afsteken tegen de donkere omgeving.
EnglishOf course, another obvious conclusion which I totally approve of is that we must work to avoid this sort of problem in the future rather than trying to patch up the problem halfway through.
Natuurlijk verheug ik mij daarover, want een andere conclusie die getrokken moet worden, is dat het beter is dit soort problemen in de toekomst te vermijden dan in te grijpen als het al te laat is.

Other dictionary words