EN pawn
volume_up
{noun}

1. general

pawn
pawn (also: pawnshop)
pawn

2. sports: "chess"

pawn (also: man)
volume_up
pion {de} (schaken)
Employees are not just pawns on the chess board.
Werknemers zijn meer dan slechts pionnen op een schaakbord.
The capitalist world too sends out its pawns in order to gain maximum control over water reservoirs.
Ook de kapitalistische wereld zet zijn pionnen uit om maximale controle over de watervoorraden te verwerven.
Man is neither a social security number nor a pawn on a social and economic chessboard to be manipulated at will and discarded when no longer of use.
De mens is geen SOFI-nummer of een pion op het sociaal en economisch schaakbord, die desgewenst gemanipuleerd kan worden of na gebruik kan worden weggegooid.

Synonyms (English) for "pawn":

pawn

Context sentences for "pawn" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe individual citizen holds rights, and is not merely a unit of production or a pawn of the free market.
Het individu, de burger, is niet alleen een productiefactor of een vrije ondernemer maar bezit ook rechten.
EnglishCongo must cease to be a mere pawn, in order, once again, to play a genuine role in finding a fair and equitable solution for all parties involved in the conflict.
Congo moet vervolgens daadwerkelijk betrokken worden bij het zoeken naar een rechtvaardige oplossing voor alle partijen in het conflict.
EnglishThe European Food Authority requires stable legal foundations, so that it does not become the pawn of any special interests even before it begins its work.
De Europese Voedselautoriteit heeft een fundament nodig dat uit juridisch oogpunt stabiel is, zodat deze instantie niet al in de oprichtingsfase een speelbal van bepaalde belangen gaat worden.
EnglishIt is of great intrinsic value and must not be used to gain advantages in other policy fields by being a pawn in negotiating tactics and games that it is all too easy to see through.
Zij heeft een hoge prioriteit en mag niet voor al te doorzichtige onderhandelingstactieken en spelletjes worden misbruikt om op andere beleidsterreinen pluspunten te verzamelen.