"pedal" translation into Dutch

EN

"pedal" in Dutch

EN pedal
volume_up
{noun}

pedal
SS: She's got the pedals down, but not the wheel.
SS: Ze bedient de pedalen, maar niet het wiel.
The cause is always those lorries using cruise control, which is a kind of autopilot enabling drivers to drive without keeping their feet on the pedals.
De oorzaak daarvan is steeds dat die vrachtwagens met cruise control rijden, dat is een soort automatische piloot waardoor men kan rijden zonder de voeten op de pedalen te houden.
pedal (also: treadle)
The only problem is that it is the people who do the pedalling and the very poorest who most suffer from the punctures.
Het probleem is echter dat de volkeren op de trappers moeten staan en dat de allerarmsten het tempo niet kunnen bijhouden.

Synonyms (English) for "pedal":

pedal

Context sentences for "pedal" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen the pedal hits the metal, the idealism can get moved away.
Als puntje bij paaltje komt, wordt het idealisme even opzij gezet.
EnglishWithout the 'pedal to the metal ' of unanimity in many areas?
Zonder het u201Cplankgasu201D van de unanimiteit op veel terreinen?
EnglishI agree with whoever said ‘ we have to pedal’, but I would add ‘ otherwise we fall off’.
Ik ben het eens met degene die zei dat wij " moeten doortrappen ", waar ik aan toe wil voegen: " anders vallen we van de fiets ".
EnglishWe should take our foot off the pedal right now, and generally we do.
EnglishI do believe, however, that the current situation should not lead us to back pedal regarding structural reform.
Ik denk echter niet dat wij vanwege de huidige situatie een stap terug moeten doen op het vlak van de structurele hervormingen.
EnglishBut once one of the free-wheeling states is asked to pedal, then there are cries for equity, for fairness and for a level playing field.
Nu een van de landen die het kalmpjes aandeden, wordt gevraagd stappen te ondernemen, wordt er opeens geroepen om billijkheid, rechtvaardigheid en een gelijk speelveld.
EnglishHowever, I am also just as convinced that we in the European Union should not make the same mistake and back-pedal on the common agricultural policy.
Ik ben er echter ook vast van overtuigd dat we nu als Europese Unie niet op dezelfde manier te werk mogen gaan en het landbouwbeleid niet op een laag pitje mogen zetten.
EnglishThe final two amendments stress the hazard that the accidental spillage of fuel - especially diesel - onto the roads represents to pedal cyclists and to the riders of motorcycles.
De twee laatste amendementen betreffen het per ongeluk weglekken van brandstoffen - met name diesel - op de weg, hetgeen een belangrijke risicofactor voor motorrijders en wielrijders is.