"pigeon" translation into Dutch

EN

"pigeon" in Dutch

EN

pigeon {noun}

volume_up
1. ornithology
pigeon (also: dove)
So this is a classic con called the pigeon drop, and I was the pigeon.
Dit is een klassieke oplichterij die de vallende duif heet, en ik was de duif.
It wouldn't have made an old pigeon jealous.
Het zou een oude duif niet jaloers maken.
It's a pigeon sitting on top of a church.
Het is een duif die op een kerk zit.
pigeon (also: dove)

Context sentences for "pigeon" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese which will be put in Members ' pigeon-holes this evening.
De antwoorden zullen in de loop van de avond in de postvakjes van de leden worden gelegd.
EnglishSo, I wipe the pigeon manure off one of the bells, and I look at it.
Dus wrijf ik de duivenpoep van een van de klokken en kijk ernaar.
EnglishPigeon shooting is not a method of parliamentary monitoring.
Het schieten op kleiduiven is niet de juiste methode om parlementaire controle uit te oefenen.
EnglishIf it was a homing pigeon, it would be called "Homer's Odyssey."
Als het een postduif was, zou het "Duivenronde" zijn.
EnglishGoes off during the day and does normal pigeon stuff.
Gaat dagelijks zijn duivendingen doen, komt terug -- en het hele gebouw zit onder de steigers en groene netten.
EnglishI often have the impression - I come across this all the time - that all these states are being put in the same pigeon-hole.
Ik ben vaak in die landen en heb telkens opnieuw de indruk dat ze alle over dezelfde kam worden geschoren.
English"Pigeon's Progress" struck me as a catchy title.
"Duivenkring" leek me een mooie titel.
EnglishNo, this theory comes from an expert on barnacles and worms and pigeon breeding, and you know who I mean: Charles Darwin.
En jullie weten wie ik bedoel - Charles Darwin.
EnglishThese are just your average urban pigeon.
EnglishAnd so perhaps once they cleaned up the pigeon droppings, get the disk kind of operational again, normal operations would resume.
Zodra ze de duivenuitwerpselen hadden opgeruimd, zou de schotel misschien weer normaal werken, en zou de normale werking kunnen hervatten.
EnglishSo it's a homeless pigeon now and it's going to have to find another place to live, and that allows me to go through my catalog of favorite things, and we start with the tall ones and so on.
Dus kan ik mijn favoriete dingen laten zien. ~~~ Begin bij de grote dingen, enz.
EnglishMr President, when I checked my pigeon-hole about an hour ago, I still had not received written answers to my questions for Question Time.
Mijnheer de Voorzitter, toen ik een uur geleden of zo mijn postvak nakeek had ik nog steeds geen schriftelijke antwoorden ontvangen op de vragen die ik in het kader van het Vragenuur heb gesteld.