"planet" translation into Dutch

EN

"planet" in Dutch

EN planet
volume_up
{noun}

1. astronomy

planet
It's the whole planet, the entire planet, continents and oceans together.
Het is de hele planeet, de hele planeet, continenten en oceanen samen.
But it is not to say that being a single species on planet Earth is the norm.
Maar je kunt niet stellen dat één enkele soort zijn op planeet Aarde de norm is.
Our planet is a good planet because it can keep water.
Onze planeet is een goede planeet omdat hij water vast kan houden.
planet

Synonyms (English) for "planet":

planet

Context sentences for "planet" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEnvironmental tax is a means to help both citizens and the planet itself.
Milieubelastingen zijn een instrument dat goed is voor de burgers en onze aarde.
EnglishI've heard it said that the most dangerous animal on the planet is the adolescent male.
Geen enkele groep is voor dit soort manipulaties kwetsbaarder dan jonge mannen.
EnglishThis is where the last little nugget of totally unknown territory remains on this planet.
Dit is waar het laatste juweeltje van totaal onbekend gebied op deze aarde is.
EnglishAnd at that population level, our planet will be dealing with the limits of growth.
En met die groei zullen een aantal zware praktische problemen ontstaan.
EnglishHe couldn't match it up to any bones on the planet, and he said, Aha!
Het lukte hem niet om vergelijkbare botten te vinden en toen zei hij: "Aha!
EnglishWe accept that it is in our own future interest to safeguard the planet's fish resources.
Het is van belang voor onze toekomst dat wij de visbestanden op onze aarde beschermen.
EnglishWe don't have a throwaway planet, and we don't have throwaway children -- it's all precious.
We hebben geen wegwerpplaneet, en geen wegwerpkinderen -- het is allemaal kostbaar.
EnglishWe know hydrogen sulfide is erupting presently a few places on the planet.
We weten dat waterstofsulfide nu op een paar plekken uit de aarde komt.
EnglishWhen each of you in this room were born, there were 6,000 languages spoken on the planet.
Toen iedereen hier aanwezig geboren werd, werden er zesduizend talen op aarde gesproken.
EnglishThe need to maintain the planet's biodiversity is a matter of life or death.
Het gaat hier om het behoud van de bio-diversiteit, een zaak van levensbelang, zo dachten wij.
EnglishYeah you're looking at one of the biggest meteorite craters on the planet.
Ja, je kijkt naar één van de grootste meteoren kraters ter wereld.
EnglishAnd if you know it, then you are smarter than anybody else on planet Earth.
Als je het antwoord weet ben je slimmer dan wie dan ook op aarde.
EnglishWe believe it to be of overriding importance that we protect our planet.
Wij vinden het uitermate belangrijk dat er iets gedaan wordt voor het behoud van onze aarde.
EnglishSee the brick walls as all the problems that we've inflicted on this planet.
Shoots (scheuten) lijken klein, maar om de zon te bereiken kunnen ze door stenen muren heen gaan.
EnglishThey want globalisation to be a project that integrates rather than divides the whole planet.
Ze willen dat de globalisering als project de mensen niet verdeelt maar wereldwijd bindt.
EnglishThere are estimated to be five hundred thousand million light weapons on this planet.
Naar schatting zijn er een half miljard van deze wapens, die over de gehele aardbol zijn verspreid.
EnglishAnd I'm happy most of the time, because I think this is the happiest species on the planet.
En ik ben bijna de hele tijd gelukkig omdat ik denk dat dit de gelukkigste soort op aarde is.
EnglishThe protection of our planet is in the hands of the grass-roots movement.
De bescherming van de aarde is in handen van de volksbeweging.
EnglishWhen you think about it, the oceans are 75 percent of the planet.
Als je erover nadenkt: de aarde bestaat voor 75 procent uit oceanen.
EnglishAnd this remote...... will activate it from anywhere on the planet.
Met deze afstandsbediening kunnen we hem overal vandaan bedienen.