"point of contact" translation into Dutch

EN

"point of contact" in Dutch

EN point of contact
volume_up
{noun}

1. general

point of contact
point of contact
Now, normal touch sensors that you see, like on a kiosk or interactive whiteboards, can only register one point of contact at a time.
Normale aanraaksensoren, bijvoorbeeld op een kiosk of op een interactief bord, kunnen maar één contactpunt tegelijk registreren.

2. electronics

point of contact
Now, normal touch sensors that you see, like on a kiosk or interactive whiteboards, can only register one point of contact at a time.
Normale aanraaksensoren, bijvoorbeeld op een kiosk of op een interactief bord, kunnen maar één contactpunt tegelijk registreren.

Similar translations for "point of contact" in Dutch

point noun
to point verb
of preposition
contact noun
to contact verb

Context sentences for "point of contact" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat leads me on to my next point, concerning contact with the people.
En dat voert mij naar mijn volgende punt over het contact met de bevolking.
EnglishThat is one question, and the second question is, who will be the point of contact in the Commission following accession?
Dat is de ene vraag en de tweede vraag luidt: wie is na de toetreding de verantwoordelijke contactpersoon in de Commissie?
EnglishThe Committee on Petitions must be a real point of contact for citizens, but the Council should also take even more account of it.
Ze moet een echt aanspreekpunt voor de burgers zijn, maar ook de Raad zou nog meer rekening met de commissie moeten houden.
EnglishHe is a direct point of contact for citizens, who refer complaints about cases of maladministration within the European institutions to him.
Hij is een directe contactpersoon voor burgers die klachten indienen over gevallen van wanbeheer in de Europese instellingen.
EnglishHe would be a point of contact for those affected, either by being asked to provide disproportionate detail or by quality requirements.
Hij zou kunnen fungeren als een klachtencentrum voor gedupeerden in geval van overdreven gedetailleerde vragen of naar aanleiding van kwaliteitsnormen.
EnglishWithout enlargement we would not be able to boast today that we, as the European Parliament, are the point of contact for 450 million citizens.
Zonder uitbreidingen konden we ons vandaag niet beroemen op het feit dat 450 miljoen burgers ons, het Europees Parlement, op een enkel adres kunnen bereiken.
EnglishLooking at the figures – which have been cited here – we can see that SMEs are our main point of contact for the Lisbon agenda.
Een blik op de cijfers, die hier al eerder ter sprake kwamen, leert ons dat de kleine en middelgrote ondernemingen ons voornaamste aanspreekpunt voor de Lissabon-agenda zijn.
EnglishWill you until 1 May still be the point of contact for any minority representatives in those accession countries who still wish to raise a concern before then?
Bent u tot 1 mei nog steeds het aanspreekpunt voor de vertegenwoordigers van de minderheden in deze toetredingslanden als die nog iets onder de aandacht willen brengen?
EnglishIt is worth recognising the importance of the fact that Macao was the first permanent point of contact that Europe established with the Far East, in the middle of the 16th Century.
Wij dienen te onderstrepen dat Macao vanaf het midden van de 16de eeuw de eerste permanente ontmoetingsplaats tussen Europa en het Verre Oosten was.