"to poke" translation into Dutch

EN

"to poke" in Dutch

EN to poke
volume_up
[poked|poked] {verb}

1. slang

2. other

to poke (also: to nose)
to poke (also: to jab, to job, to stir)
So, they poke at it and peck at it and whatnot.
Dus beginnen ze de machine wat te porren, te pikken en zo meer.
And other children in curiosity come up and poke the lesion, because -- a natural curiosity.
" En kinderen porren uit nieuwsgierigheid in het letsel, uit natuurlijke nieuwsgierigheid.
But if you keep poking it, it starts to produce light.
Maar als je blijft porren, gaan ze licht produceren.

Context sentences for "to poke" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are effectively being asked to buy the bovine equivalent of a pig in a poke.
Men vraagt ons dus in feite om het runderequivalent van een kat in de zak te kopen.
EnglishThe electorate, I am convinced, will not be forced to buy a pig in a poke.
Ik ben ervan overtuigd dat uw kiezers " geen kat in een zak zullen moeten kopen ".
EnglishTo vote in favour of the directive would be like buying a pig in a poke.
Het steunen van deze richtlijn zou dan ook hetzelfde zijn als een kat in de zak kopen.
EnglishHe cannot expect the citizens of Europe to buy a pig in a poke.
Hij kan toch niet verwachten dat de burgers van Europa een kat in de zak kopen!
EnglishThe state has no right to poke its nose into such matters.
De overheid heeft het recht niet om zich met dergelijke zaken te bemoeien.
EnglishFacebook: Every time you add a friend or poke somebody, you help to digitize a book.
Facebook: elke keer als je een vriend toevoegt of iemand port, help je bij het digitaliseren van een boek.
EnglishAnd if you were to just poke a hole over here and put a third matchstick, you'll get a T joint.
Als je hier een gat in zou maken en er een derde lucifer zou insteken, zou je een T-verbinding krijgen.
EnglishAnd if I were to poke all the three legs of this in the three vertices of this triangle, I would make a tetrahedron.
En als ik de drie benen hiervan in de drie hoeken van de driehoek zou steken, zou ik een tetraëder maken.
EnglishI rather feel that we are buying a pig in a poke.
Ik heb de indruk dat we een kat in de zak kopen.
EnglishNow if you poke it, it pulls in its tentacles.
Als je ze port, trekken ze hun tentakels in.
EnglishThe Council wants us to buy a pig in a poke.
De Raad wil dat wij een kat in de zak kopen.
EnglishWe are not interested in buying a pig in a poke.
EnglishI'll break you nose, then poke your eyes.
Ik breek je neus en steek dan je ogen uit.
EnglishYou pull them or you poke them, one or the other.
EnglishThis animal's going to go to the right-hand side and poke his nose there, and he gets a flash of blue light every time he does that.
Dit dier gaat naar de rechterkant en steekt daar zijn neus in. ~~~ Telkens krijgt hij een flits van blauw licht.
EnglishIf you buy a pig in a poke, as our colleagues here have done, then you should not be surprised if you end up with a mess.
Als je de kat in de zak koopt, zoals de collega's hier dat hebben gedaan, moet je achteraf niet verbaasd zijn over een kater.
Englishto buy pig in a poke
EnglishOkay, we'll play it for you again now, and we're going to highlight, we're going to poke out the T, E, D.
Oké, we spelen het nog een keer voor jullie, en we zullen de TED in de verf zetten, we lokken hem uit zijn tent. ~~~ Sorry voor de uitdrukking.
EnglishWe should not buy a pig in a poke; we should vote on our report tomorrow and give these gentlemen the opportunity to think again.
Wij moeten immers geen kat in de zak kopen en wij moeten morgen over ons verslag stemmen en de heren de gelegenheid geven zich tot betere gedachten te laten brengen.