EN to pop
volume_up
[popped|popped] {verb}

1. general

♫ Popping champagne and sponging off the masses ♫
Knallen champagne en zuigen het volk uit ♫
Sexy, knal de achterklep eruit.
It is not a question of the popping of champagne corks between Brussels and Strasbourg, that is an irrelevance if I might put it politely.
Het gaat er niet om champagnekurken te laten knallen tussen Brussel en Straatsburg, dat is hier totaal niet aan de orde, om het netjes uit te drukken.
to pop

2. "drugs"

to pop
to pop

3. American English, colloquial

to pop (also: to gun)

4. American English, slang

Context sentences for "to pop" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. ~~~ (Laughter) "Why do we have to take pop's underwear back now?
Maar weet je -- (Gelach) "Waarom moeten we het ondergoed van paps nu terugbrengen?
EnglishYou can see the Islands -- there are eight islands -- that pop out of the water.
Je kunt de eilanden zien -- er zijn acht eilanden -- die uit het water omhoog komen.
Englishso she could see that her really quite inoffensive pop had only barely grazed my face
zodat ze zelf had kunnen zien dat haar onschuldige windje amper mijn gezicht schampte
EnglishNow as soon as I pop the teat, sterile drinking water is going to come out.
Nou, zodra ik het tuitje open laat ploppen, komt er steriel drinkwater uit.
EnglishMy pop, he's one of the old souls, you know -- old Cuban man from Camaguey.
Mijn Paps is één van die oude zielen, een oude Cubaanse man uit Camaguey.
EnglishNo sooner did avian flu pop up than we in Europe declared ourselves prepared for it.
De vogelgriep was amper uitgebroken, of we zeiden in Europa al dat we erop voorbereid waren.
EnglishArtists, politicians, pop stars, priests, CEOs, NGOs, mothers' unions, student unions.
Artiesten, politici, popsterren, priesters, CEO's, NGO's, moeder- en studentenverenigingen.
EnglishSomebody says they're linking to something interesting, and you get an '80s pop song.
Iemand beweert te linken naar iets interessants, en plots heb je een liedje uit de jaren 80.
EnglishDoes pop know you're driving?" "Are you kidding me?" "How are you doing it?"
Weet paps dat je rijdt?" ~~~ "Wat dacht je?" ~~~ "Hoe doe je het?"
English[Chinese] And everybody's eyes just pop wide open like it's going to fall out of their heads.
[Chinees] Alle ogen gaan wijdopen, alsof ze uit hun kassen zullen springen.
EnglishRives is here, and I met him years ago at a book fair; he does pop-up books.
Rives is hier, ik ontmoette hem jaren geleden op een boekenbeurs. ~~~ Hij maakt uitklapboeken.
English(Laughter) The Pop-Tart, the Pringle, Cheez Whiz, none of that stuff.
De Pop-Tart, de Pringle, Cheez Whiz, niets van dat spul. ~~~ Goudvissen..
EnglishEven young people involved in contemporary pop culture lent their support.
Zelfs jonge mensen uit de wereld van de popmuziek verleenden steun.
EnglishThis is actually about discovering new things that pop up on the web.
Dit gaat eigenlijk over het ontdekken van nieuwe dingen op het internet.
EnglishIf you just look at these two pictures, these kind of words pop into your mind.
Als je kijkt naar deze twee foto's kom je op dit soort ideeën.
EnglishHey, Angie, sorry Pop and I are late, but we brought some new customers.
Sorry dat pa en ik wat laat zijn, maar we hebben wat nieuwe klanten.
EnglishYou failed the pop quiz, and you're hardly five minutes into the lecture.
Je bent niet geslaagd, en de lezing is nog maar vijf minuten bezig.
EnglishLook, I wanna save Angie, too, but I can't waltz in and say, Hi, Pop.
Ik wil Angie ook redden maar ik kan niet naar binnen gaan en zeggen..
EnglishNot that many people are looking to pop open their one remaining bottle for a journalist.
Niet veel mensen zijn bereid hun laatste overgebleven fles open te maken voor een journalist.
EnglishIn this case, what we're going to do is put a pop-up satellite archival tag on the tuna.
Wat we in dit geval gaan doen is een 'pop-up-satelliet-archiverende' tag op de tonijn plaatsen.