"to posit" translation into Dutch

EN

"to posit" in Dutch

NL

EN to posit
volume_up
[posited|posited] {verb}

to posit
The other objections, I think, that are important to say, is that I'm somehow -- or we are somehow -- positing a false choice.
Het ander bezwaar is, dat het van belang is om te zeggen dat ik ergens -- of dat wij ergens -- een verkeerde keuze poneren.
We therefore no longer need to pull the wool over the eyes of industry by positing that the new policy will improve innovation and businesses ' competitive edge.
We hoeven de industrie dan ook geen rad meer voor de ogen te draaien door te poneren dat het nieuwe beleid de innovatie en concurrentiekracht van de bedrijven zal verhogen.

Context sentences for "to posit" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere too it would be damaging to posit any conflict between eastern enlargement and the issues of the south.
Ook hier mogen wij de uitbreiding naar het oosten niet tegenover de problemen in het zuiden stellen.
EnglishIt is absurd to posit a so-called women's right to go against the right to life, which applies to everyone.
Het is absurd dat hier een zogenaamd vrouwenrecht wordt uitgespeeld tegen het recht op leven dat voor alle mensen geldt.
EnglishAnd what I posit and what positive psychology posits is that if we study what is merely average, we will remain merely average.
Wat ik stel, en wat positieve psychologie stelt, is dat als we onderzoeken wat doorsnee is, we ook doorsnee zullen blijven.