"to profess" translation into Dutch

EN

"to profess" in Dutch

EN to profess
volume_up
[professed|professed] {verb}

Context sentences for "to profess" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe would urge the Commission and Council to improve the situation for female migrants who profess the Muslim religion.
We dringen erop aan dat de Commissie en de Raad de situatie van de islamitische immigrantenvrouwen verbeteren.
EnglishBoth parties profess freedom and democracy and the defence of human rights and the principles of the rule of law.
Beide partijen belijden vrijheid en democratie, het verdedigen van de mensenrechten en de principes van de rechtsstaat.
EnglishLeave flattery and diplomatic skills behind you and profess your faith in the separation of powers and a European constitution.
Springt u over de grenzen van uw vleiende diplomatieke behendigheid heen en zet u zich in voor de scheiding der machten en een grondwet in Europa!
EnglishThe Indonesian Government and army are duty-bound to guarantee their citizens'safety and lives, regardless of which faith they profess.
De Indonesische regering en het leger zijn gehouden de veiligheid en het leven van de burgers te beschermen, ongeacht welke geloof deze aanhangen.
EnglishOne is close to home, namely Turkey, where Syrian Christians are still being put behind bars if they actively profess their religion.
Eén voorbeeld dicht bij Europa, namelijk Turkije, waar Syrische christenen nog altijd gevangen worden gezet wanneer zij actief hun godsdienst belijden.
EnglishThe freedom to change one's religion or religious denomination must also include the right not to profess any faith.
En er dient niet alleen sprake te zijn van de vrijheid om op een andere godsdienst of confessie over te gaan, maar ook van de vrijheid om tot geen enkel geloof te behoren.
EnglishThe Indonesian government and the army have pledged to ensure the safety and to protect the lives of their citizens, irrespective of the religion they profess.
De Indonesische regering en het leger zijn absoluut verplicht de veiligheid en het leven van hun burgers te garanderen, ongeacht welk geloof zij belijden.
EnglishOne of the Christian values I believe that everyone, irrespective of their denomination, should profess is that of alleviating suffering as much as possible.
Een van de christelijke waarden die iedereen naar mijn mening - - ongeacht geloofsovertuiging - - in acht zou moeten nemen, is lijden zoveel mogelijk verlichten.
EnglishWe both profess freedom and democracy, accountability to the courts and the defence of human rights and of the principle of a society governed by the rule of law.
Wij hechten beide belang aan vrijheid en democratie, verdediging van de mensenrechten, het principe van de rechtstaat en verantwoording voor de rechtbanken.
EnglishWhile Europe and the West took action, those extremely wealthy nations, those multi-billionaire countries and regimes that profess Islam excelled in their parsimony.
Europa is in actie gekomen, het Westen is in actie gekomen, maar de rijke naties, de steenrijke regimes van de islamitische religie hebben zich van hun zuinigste kant laten zien.
EnglishWe profess that the new association agreement will breath new life into relations between Europe and Latin America at a time when the region is experiencing serious problems.
Gepretendeerd wordt dat de nieuwe associatieovereenkomst de betrekkingen tussen de Unie en Latijns-Amerika nieuw leven zal inblazen op een moment dat dit gebied zware tijden doormaakt.
EnglishWe cannot impose things so that we, the Members, get the credit, and profess to belong to the 'greenest ' group of all, while it is causing major problems for the people.
Wij mogen als afgevaardigden geen maatregelen opleggen om ons eigen imago op te poetsen en te doen alsof wij " groener " zijn dan wie dan ook, terwijl wij de burger daarmee in de problemen brengen.
EnglishWe often profess to be champions of the minorities, before then demonstrating such hypocrisy when it is a question of religious freedom or of recognising free movement and homosexual marriages.
We zeggen vaak dat we opkomen voor minderheden, maar vervolgens doen we heel schijnheilig als het gaat om de godsdienstvrijheid of de erkenning van het vrij verkeer en van homohuwelijken.