"public administration" translation into Dutch

EN

"public administration" in Dutch

EN public administration
volume_up
{noun}

public administration
volume_up
bestuurskunde {de}
The European Institute of Public Administration recently indicated that, in many cases, there is simply too little case law available to draw on.
Het Europees Instituut voor Bestuurskunde wees er recentelijk op dat in vele gevallen eenvoudigweg te weinig jurisprudentie voorhanden is.
This delegation is visiting France as part of an exchange programme between the National Institute for Public Administration and the Ecole Nationale d ' Administration in Paris.
Deze delegatie brengt een bezoek aan Frankrijk in het kader van een uitwisselingsprogramma met het Nationaal Instituut voor Bestuurskunde - de Ecole Nationale d' Administration - in Parijs.

Context sentences for "public administration" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNaturally that goes hand in hand with a very badly developed public administration.
Dat gaat natuurlijk gepaard met een heel slecht ontwikkeld openbaar bestuur.
EnglishPursuing reforms of the public administration system should also be a priority.
Het nastreven van hervormingen van het overheidsbestuur dient ook prioriteit te krijgen.
EnglishWe must then adopt a modern law on public administration and openness.
Daarna moet er een moderne wetgeving inzake administratie en openheid aangenomen worden.
EnglishWe will not be able simply to fall back on old models of public administration.
Wij kunnen ons hiervoor niet zonder meer beroepen op vroegere modellen van overheidsadministratie.
EnglishPublic administration, which is largely patronage, takes 690 billion.
Het openbaar bestuur, grotendeels een patronaat, slokt 690 miljard op.
EnglishThis is true, for example, of the reforms in the public administration and the civil service.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de hervormingen van de administratie en de overheidsdiensten.
English" Ordinary people have realised that a certain model of public administration... has reached its limits
De burgers hebben begrepen dat het openbare optreden aan een vernieuwing toe is.
EnglishPublic administration, universities and business should pool their strengths and specialise.
De overheid, universiteiten en ondernemingen moeten hun krachten bundelen en zich specialiseren.
EnglishThe Member States can only deal with it to the extent that it affects their public administration.
De lidstaten kunnen alleen dat doen wat hun openbare diensten betreft.
EnglishWhat is all-important is that good public administration is inseparable from sound public morals.
Essentieel is dat een goed openbaar bestuur niet kan zonder een deugdelijke publieke moraal.
EnglishPublic administration has been reformed so that the EU's acquis communautaire can be implemented.
Het openbaar bestuur is hervormd om de communautaire regelgeving ten uitvoer te kunnen leggen.
EnglishIt affects the legal trade cycle and public administration.
Deze misdaad beïnvloedt namelijk de legale economische activiteiten en het openbaar bestuur.
EnglishIn every case where there is public administration at local or national level, fraud occurs.
Fraude komt overal voor bij openbaar bestuur op locaal of nationaal niveau, het blijft echt niet beperkt tot de EU.
EnglishOur aid must therefore always be linked to reform programmes for public administration.
Om al die redenen moeten we onze steun dus altijd koppelen aan een programma voor de hervorming van de overheidsdiensten.
EnglishMost of those concerns are in the area of health and food legislation, or of public administration.
De meeste van deze bezwaren hebben betrekking op de gezondheidswetgeving, de voedselwetgeving of het openbaar bestuur.
EnglishWe must ensure that capacity for effective public administration continues to improve at central and provincial levels.
Ook moeten we blijven werken aan een betere en efficiëntere overheid op centraal en provinciaal niveau.
EnglishAnd let me show you, what does public expenditure -- rather, public administration expenditure -- in Uganda constitute?
En kijk eens wat overheidsuitgaven -- of beter, uitgaven voor het openbaar bestuur -- in Oeganda inhouden.
EnglishEffective public administration must be established.
Er moet een goed openbaar bestuur komen.
EnglishI agree with you that the borderlines of the tasks of the European public administration need to be clearly defined.
Ik ben het met u eens dat de grenzen van de taken van de Europese overheid duidelijk afgebakend dienen te worden.
EnglishIt depends on the quality of their dedication and the quality of their public administration and their government.
Dat hangt gewoon af van de kwaliteit van hun inzet en de kwaliteit ook van hun openbaar bestuur en van hun regering.