"to put forward" translation into Dutch

EN

"to put forward" in Dutch

EN to put forward
volume_up
{verb}

And then only after this is done are you allowed to do this, begin to put forward architectural manifestations that manifest those positions.
En pas als dit is gebeurd, mag je beginnen met het naar voren brengen van architectonische acties die je standpunten gezicht geven.
It is clear that we have to explore options put forward by the net contributors especially in regard to the basis for calculating contributions to the EU budget.
Het is duidelijk dat we de opties moeten onderzoeken die de nettobetalers naar voren brengen, vooral met betrekking tot de berekeningsgrondslag voor de bijdragen aan de EG-begroting.
to put forward
Artificially, from the top down, they now want to put forward leaders and structures which attempt to create an opinion of that kind.
Kunstmatig, van bovenaf, willen zij nu leiders en structuren naar voren schuiven die proberen om zo'n opinie te creëren.
From the shopping list to the militancy, as well as personal opinions being put forward, this report is a catalogue of ideological yet irrational wishes.
Dit verslag is een samenraapsel van ideologische en irrationele wensen, van shopping list tot militante actiegroepen, waarbij het naar voren schuiven van persoonlijke opvattingen niet wordt geschuwd.
to put forward (also: to advance)
to put forward (also: to advance)

Similar translations for "to put forward" in Dutch

put noun
to put verb
forward noun
forward adjective
to forward verb

Context sentences for "to put forward" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have therefore put forward targeted proposals as part of the reform of the CFP.
Daarom doen wij in het kader van de hervorming van het GVB gerichte voorstellen.
EnglishMr President, all these demands have been put forward by members of the public.
Mijnheer de Voorzitter, al deze eisen werden door de burgers naar voren gebracht.
EnglishThe Bureau, which was unanimous in its view, put forward a very humane request.
Het Bureau was unaniem in zijn opvatting en diende een zeer humaan verzoek in.
EnglishThe Commission has put forward a costly proposal for a satellite monitoring system.
De Commissie is gekomen met een kostbaar voorstel voor een satellietvolgsysteem.
EnglishThe Commission put them forward before and seems now to have withdrawn from that.
De Commissie heeft deze eerder voorgesteld maar lijkt hier nu op teruggekomen.
EnglishIn the meantime, we are in favour of the proposal put forward by the PSE Group.
In afwachting hiervan staan wij positief tegenover het voorstel van de PSE-Fractie.
EnglishThe ideas that Commissioner Michel put forward are a step in the right direction.
De door commissaris Michel geformuleerde ideeën zijn een stap in de goede richting.
EnglishThe arguments put forward by the European Parliament are completely fallacious.
De argumenten die het Europees Parlement heeft aangevoerd zijn volstrekt misleidend.
EnglishPartnership is, therefore, also an important concept put forward in the White Paper.
Het partnerschapsidee is dan ook terecht een belangrijk element in het witboek.
EnglishI have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
Ik zou heel wat kunnen zeggen over een aantal van de ideeën van de heer Verhofstadt.
EnglishIt is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.
Het is aan de Commissie om de Raad vóór 20 april een voorstel voor te leggen.
EnglishSo her hypothesis is not possible under the formula I have put forward here.
Uw hypothese is dan ook onmogelijk met de formule die ik hier heb voorgesteld.
EnglishI can fully subscribe to the arguments that have been put forward by Mrs Oomen-Ruijten.
Ik sta volledig achter de argumenten die mevrouw Oomen-Ruijten heeft aangevoerd.
EnglishThat is the reason why the Commission has put forward these two separate proposals.
Dit is de reden waarom de Commissie twee aparte voorstellen heeft ingediend.
EnglishMrs Lambert, are you in agreement with the arguments put forward by Mr van den Bos?
Mevrouw Lambert, bent u het eens met de argumenten van de heer Van den Bos?
EnglishIt is also important that the EU should put forward its own initiatives in clear terms.
Ook is het van belang dat de Unie niet aarzelt met eigen initiatieven te komen.
EnglishWe have put forward a proposal about establishing a Constitution for Europe.
Er is een voorstel tot vaststelling van een Grondwet voor Europa voorgelegd.
EnglishIn addition the proposals put forward by the Western European Union must have support.
Daarom moet steun worden gegeven aan de voorstellen van de West-Europese Unie.
EnglishAll the ideas I have heard put forward in this debate have long since become reality.
Alle suggesties die ik in het debat van vandaag gehoord heb, zijn allang uitgevoerd.
EnglishI welcome the proposals put forward by the Commission in relation to farming.
Ik kan mij namelijk wél vinden in de landbouwvoorstellen van de Commissie.