"to put out" translation into Dutch

EN

"to put out" in Dutch

EN to put out
volume_up
{verb}

to put out (also: to extinguish, to stifle, to quench)
And what we did or did not do to put out the fires in Africa.
En wat wel of niet deden om de branden in Afrika te blussen.
We must get away from the idea that we are rushing to put out a fire in one corner, only then to have to rush again to put out the next one.
Wij moeten uit een situatie zien te komen waarin wij als een razende de ene brand na de andere proberen te blussen.
This smouldering fire of nationalism ought to have been put out in Slovakia immediately.
Dit smeulende nationalistische vuur had in Slowakije onmiddellijk moeten worden geblust.
to put out (also: to extinguish, to quench)
The good news is random people apparate from nowhere, put out the fire and leave without expecting payment or praise.
Het goede nieuws is: willekeurige mensen verschijnen uit het niets, doven het vuur, en vertrekken zonder dat ze betaling of lof verwachten.
to put out (also: to extinguish)
to put out (also: to extinguish)

Similar translations for "to put out" in Dutch

put noun
to put verb
out adjective
Dutch
out adverb
to out verb

Context sentences for "to put out" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat should put him out for a few days...... and give him some nasty dreams.
Daar heeft ie een paar dagen zijn handen aan vol... plus een aantal nare dromen.
EnglishHowever, I am a little put out that German politicians are rather less enthusiastic.
Dat de Duitse politici slechts matig enthousiast zijn, stemt mij dan weer triest.
EnglishI'd put out feelers to retailers, to auctioneers, and it was coming up empty.
Ik heb lijntjes uit gelegd bij handelaren, veilingmeesters, en daar kwam niets uit.
English~~~ We pull them out, put them in the fridge, and they fall asleep.
We halen ze uit het nest, stoppen ze in de koelkast, en dan vallen ze in slaap.
EnglishTake a region with serious unemployment that has to put a project out to tender.
Stel, een regio met ernstige werkloosheid, die een werk moet aanbesteden.
EnglishAnd Harvey, when you're safely out of town...... put her out of my misery.
En Harvey, wanneer je veilig uit de stad bent... haal ze dan uit mijn ellende.
EnglishAnd then she would simply put her hand out and say, "Can you give me some?"
Daarna stak ze enkel haar hand uit en zei: "Wil je er wat aan mij geven?"
EnglishWe want to put it out in the environment, and we want it to be powered by the Sun.
We willen ze in het milieu loslaten en we willen dat ze door de zon zou worden aangedreven.
EnglishSo here the world is put out of focus, while our visual dependence is put into focus.
De wereld wordt onscherp gemaakt terwijl onze visuele afhankelijkheid duidelijker wordt.
EnglishSo under that basis, we put it out and said, "Look, we're skeptical about this thing.
Met dat in gedachte, publiceerden we het en zeiden, "Luister, we zijn sceptisch hierover.
EnglishAnd as they put out limbs, the limbs burst into small trees, copies of the Redwood.
Zijn takken barsten uit in kleine bomen, kopieën van de mammoetboom.
EnglishThis smouldering fire of nationalism ought to have been put out in Slovakia immediately.
Dit smeulende nationalistische vuur had in Slowakije onmiddellijk moeten worden geblust.
EnglishWe have the capacity to carve out exceptions, put people in a special category.
We zijn van oordeel dat er uitzonderingen zijn, dat sommigen in een speciale categorie thuishoren.
EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Maar op een vacature met nul salaris stonden mensen in de rij.
EnglishEven before the event, orders are being cut down and people are being put out of jobs.
Zelfs al voordat iets besloten is, worden er al orders geannuleerd en verliezen mensen hun baan.
EnglishHow are you going to put galaxies out there in a pattern like that?
Hoe ga je daar dan sterrenstelsels in een dergelijk patroon plaatsen?
EnglishNow, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons.
Nu, we stoten jaarlijks veel CO2 uit, meer dan 26 miljard ton.
EnglishCommon strategies are being developed, the caterpillar tracks are being brought out and put on.
De gemeenschappelijke strategieën worden opgebouwd en het gevaarte wordt in beweging gezet.
EnglishI have personally gone round to both Members and visitors to ask them to put out their cigarettes.
Ik ben persoonlijk naar leden en gasten gestapt om hen te vragen hun sigaret uit te doen.
EnglishIt will put many truckers out of business and many companies also.
Vele chauffeurs en vervoersondernemingen zullen hun werk verliezen.