"to quicken" translation into Dutch

EN

"to quicken" in Dutch

EN to quicken
volume_up
[quickened|quickened] {verb}

Measures such as enhanced levels of consultation and mechanisms to quicken the resolution of disputes need to be investigated.
Maatregelen als intensiever overleg en mechanismen om de oplossing van geschillen te versnellen, dienen te worden bestudeerd.

Context sentences for "to quicken" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, we have entered a new phase of competition, and the pace of structural change is set to quicken still further.
Ten eerste: we bevinden ons in een nieuwe concurrentiefase, en de snelheid waarmee structurele veranderingen zich zullen voordoen zal nog groter worden.