"railways" translation into Dutch

EN

"railways" in Dutch

EN railways
volume_up
{plural}

railways
That will make the railways more efficient, reliable and more competitive.
Daardoor worden de spoorwegen efficiënter, betrouwbaarder en concurrerender.
The competitiveness of the railways has seriously decreased.
De spoorwegen hebben ernstig aan concurrentievermogen ingeboet.
That is why it is absolutely essential and high time to reform the railways.
Daarom moeten wij de Europese spoorwegen onverwijld hervormen.

Synonyms (English) for "railway":

railway

Context sentences for "railways" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRailways are the means of transport which now best meets these requirements.
De trein is op dit moment het transportmiddel dat het best aan deze eisen voldoet.
EnglishI would also like to reiterate that I remain a fervent supporter of the railways.
Ik wil er wel op wijzen dat ik een fervent voorstander blijf van de trein.
EnglishThe railways directive has not led to a complete opening-up of the market.
De spoorwegrichtlijn heeft niet tot een volledige openstelling van de markt geleid.
EnglishThese daughter directives pertain to motorways, air traffic, railways and factories.
Dochterrichtlijnen voor snelwegen, vliegverkeer, spoorlijnen en fabrieken.
EnglishCould the Commission primarily look at the waterways and railways in this connection?
Wil de Commissie daarbij vooral ook kijken naar waterwegen en spoorlijnen?
EnglishIt is an important addition to the reports on railways and air traffic.
Het is een belangrijke aanvulling op de verslagen inzake het trein- en luchtverkeer.
EnglishThe railways are now on the verge of losing the fight against cars, lorries and buses.
Het spoorwegvervoer verliest terrein ten opzichte van de auto's, vrachtwagens en bussen.
EnglishTrains are shorter and overloaded, and the safety of railways has declined.
De treinen zijn korter en overbelast en de veiligheid van het spoorwegverkeer is afgenomen.
EnglishIt is just not an option to force goods or passengers back onto the railways.
Men kan het goederen- en personenvervoer per trein niet afdwingen.
EnglishEuropean railways therefore need to open up urgently and without fear.
De Europese spoorwegnetten moeten zich dus ook zo snel mogelijk en zonder vrees openstellen.
EnglishSafety is certainly the crucial factor where the railways are concerned.
Wij zijn het er zonder meer mee eens dat de veiligheid van het spoorvervoer voorop moet staan.
EnglishIf the railways do not soon become competitive they will not survive.
Als de spoorwegmaatschappijen niet snel beginnen te concurreren, zullen zij het niet redden.
EnglishInstead there should be an immediate expansion of the railways.
In plaats daarvan dient er een onmiddellijke uitbreiding van het spoorwegnet te komen.
EnglishRailways, too, certainly offer a possible alternative to some degree.
Uiteraard vormt de trein in zekere mate een mogelijk alternatief.
EnglishThe decline of the railways is also linked to problems concerning finance.
De achteruitgang hangt ook samen met financieringsproblemen.
EnglishWe had a first package to revitalise the railways back in 2001.
In 2001 werd het eerste pakket gelanceerd om een impuls te geven aan het spoorwegvervoer.
EnglishFor 150 years, the railways have been organised along national lines.
Het treinverkeer wordt al 150 jaar op nationaal niveau geregeld.
EnglishThe Railways Agency's expertise and clear responsibilities are therefore very important.
Deskundigheid van het Spoorwegbureau en heldere verantwoordelijkheden zijn daarom van groot belang.
EnglishIt is vital to rediscover the role of the railways in tourism.
Het is belangrijk dat de trein voor het toerisme opnieuw wordt ontdekt.
EnglishAnd secondly, to the problems which are likely to occur after the deregulation of Europe's railways.
Heeft de Commissie nagedacht hoe zij deze problemen het hoofd kan bieden?