"rain" translation into Dutch

EN

"rain" in Dutch

NL
NL
EN

rain {noun}

volume_up
♫ Just a little rain, just a little rain, just a little rain
♫ Alleen wat regen, alleen wat regen, alleen wat regen
But that's what the rain boots are for, because rain will wash away everything, if you let it.
. ~~~ Want regen wast alles weg, als je het toelaat.
The sensors that are used can see through the dark, the fog and rain.
De sensoren die worden gebruikt, kunnen zien in het donker, in mist en regen.

Synonyms (English) for "rain":

rain

Context sentences for "rain" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo every one of our schools have rain water collection systems, very low cost.
Dus iedere school die we bouwen, hebben een wateropvang systeem. ~~~ Heel goedkoop.
EnglishIt's the number one contaminant of groundwater, drinking water, rain water.
Het is de grootste verontreiniger van grondwater, drinkwater, regenwater.
EnglishIn Brussels, I am very glad to say, the regularity of rain water is not in doubt.
En zoals iedereen weet is er aan regenwater in Brussel geen tekort.
EnglishWhen the rain comes down, you can't hear a thing, and in the summer it's about 140 degrees inside.
Als het regent, kan je niks meer horen. ~~~ In de zomer is het er 60 graden (C).
EnglishI know that rain has not fallen in certain areas in Spain and Portugal for more than a year.
Ik weet dat het in bepaalde gebieden in Spanje en Portugal al een jaar niet geregend heeft.
EnglishYou cut down that tree, the rain forest collapses as an ecosystem.
Hak die boom om en het regenwoud stort als ecosysteem in elkaar.
English., you and Rain keep the prisoner here and secure the exit.
J. D. jij en Rain houden de gevangene hier en bewaken de uitgang.
EnglishEnough cash to rain down upon fair Gotham, a glorious flood of chaos.
Genoeg geld om Gotham in een poel van ellende te storten.
EnglishSadly, 29 people lost their lives in the floods and landslides caused by the torrential rain.
Bij de door de hevige regenval veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen zijn 29 mensen omgekomen.
EnglishSo you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Hier zijn er chemische stoffen nodig die uit de boombladeren komen en de regendruppels doen ontstaan.
EnglishDays of unbroken drought alternate with days of torrential rain and with heat waves.
Klimaatverandering ligt aan de wortel van natuurrampen, of het nu gaat om overstromingen, extreme droogte of bosbranden.
EnglishAnd when it rains hard rain, I scream and I run in circles.
En als het hard regent, dan gil ik en ren in rondjes.
EnglishHowever, I must add that the experts today judge that only heavy rain can stop the fires completely.
Ik merk evenwel op dat de experts op dit ogenblik denken dat alleen zware regenval het vuur volledig kan doven.
EnglishThe only people who can really manage the essential rain forest ecosystem are the Indians who live there.
Alleen de plaatselijke indiaanse volkeren kunnen echt met het levensbelangrijke ecosysteem van het regenwoud omgaan.
EnglishSet one car-parking space aside so that cyclists have more room to store their bicycles out of the rain.
Schrap eens één parkeerplaats voor een auto, zodat de fietsers meer ruimte hebben om hun fiets hier droog te stallen.
EnglishThey would've come in here to escape the rain.
Ze hebben vast hier gezeten om te schuilen.
EnglishJust one blast And the tear gas falls like rain
Eén goede klap en het traangas zit overal.
EnglishTo give you just one statistic: on 12 August, the Erzgebirge had 360 litres of rain per square metre within 24 hours.
Om maar een cijfer te noemen: op die dag viel er in het Erzgebirge binnen 24 uur 360 liter water per vierkante meter.
EnglishSimilarly it is essential to restrict the content of sulphur in liquid fuels in order to prevent acid rain.
Tegelijkertijd is het ter bestrijding van de verzuring noodzakelijk om het zwavelgehalte in vloeibare brandstoffen te beperken.
EnglishRain, J. D., see how bad the flooding is.
Rain, J. D. kijk eens wat een wateroverlast.