"rate of return" translation into Dutch

EN

"rate of return" in Dutch

EN rate of return
volume_up
{noun}

rate of return (also: output, return, yield)
Some distributional restraints reflect an economic requirement, for example because of the scale of investment or the consequent rate of return.
Bepaalde afspraken beantwoorden aan een bedrijfseconomische noodzaak, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de gedane investeringen of het rendement daarvan.

Context sentences for "rate of return" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo you can double efficiency with a 60 percent internal rate of return.
Dus je kunt de efficiëntie verdubbelen met 60 procent interne opbrengst.
EnglishInvestment in health and education, as you know even better than I, is an investment with a high rate of return.
Zoals u beter weet dan ik hebben investeringen in gezondheidszorg en onderwijs een zeer hoge opbrengst.
EnglishOne such issue is the funding for the increased rate of return of refugees where some international agencies have claimed Europe has not been generous enough.
Een van deze problemen betreft de financiering in verband met het grotere aantal vluchtelingen dat terugkeert.
EnglishAt the same time they are being offered investment funds promising a 30 % rate of return - and that is simply an economic impossibility.
Tegelijkertijd krijgen ze dan beleggingsfondsen aangeboden die een winst van 30 % beloven, en dat bestaat in de economie gewoonweg niet.
EnglishWith regard to subsequent years there is every good reason to state a benchmark target rate of return, on the basis of which the auditors can assess how successfully the target has been achieved.
Voor de komende jaren is het goed een streefpercentage voor de opbrengst te noemen op basis waarvan de Rekenkamer het succes van de werkzaamheden kan toetsen aan het gestelde doel.