"realm" translation into Dutch

EN

"realm" in Dutch

EN realm
volume_up
{noun}

realm (also: ball, field, rayon, region)
Some very definite progress has been achieved in the realm of rural development.
Er is reeds belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van de ontwikkeling van de landelijke gebieden.
They are really going to come to operate in this realm.
Zij gaan echt werkelijkheid worden in dit gebied.
We must accept that, in the realm of blood and plasma collection, the systems vary and operate on mixed bases.
Op het gebied van de inzameling van bloed en plasma moeten wij aanvaarden dat er verschillende en gemengde systemen bestaan.
realm (also: empire, kingdom, state)
volume_up
rijk {het}
The crow... is his link between the land of the living... and the realm of the dead.
De kraai... is zijn link tussen het land van de levenden... en het rijk van de doden.
And now you've entered the realm of the mid-water community.
Nu ben je het rijk van de midwatergemeenschap binnengedrongen.
It is very difficult to hold this immense realm together.
Het is zeer moeilijk om het immense rijk bijeen te houden.
realm (also: kingdom)
realm (also: ambience, atmosphere, ball, ethos)
Where something is, is defined with respect to this last sphere, the celestial sphere, outside of which is this eternal, perfect realm, where lives God, who is the ultimate judge of everything.
Waar iets is, is vastgelegd ten opzichte van deze laatste sfeer, de hemelse sfeer, waarbuiten dit eeuwige, volmaakte domein is, waar God leeft, die de ultieme rechter over alles is.

Synonyms (English) for "realm":

realm

Context sentences for "realm" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishArchitecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Zowel architectuur als techniek en bouwkunde zijn wetenschappelijke disciplines.
EnglishYou were given responsibility for launching the euro in coin of the realm.
U had de verantwoordelijkheid voor de invoering van de euro in klinkende munt.
EnglishOf course, this applies especially to cooperation in the realm of education.
Dit geldt natuurlijk heel sterk voor de samenwerking op onderwijsgebied.
EnglishIn the realm of budgetary policy, we are well prepared for enlargement.
Wat het begrotingsbeleid betreft, zijn we goed op de uitbreiding voorbereid.
EnglishCriteria based on practical expertise must be paramount in the realm of labelling.
Deskundige criteria moeten voor de etikettering doorslaggevend zijn.
EnglishPoetry is what elevates the banal and neglected object to a realm of art.
Poëzie verheft het banale en het verwaarloosde tot een vorm van kunst.
EnglishIn the realm of air safety, for which we are setting up an agency?
Op de veiligheid van de luchtvaart, waarvoor we een agentschap oprichten?
EnglishFor this reason, I believe it makes sense to remove this directive from the realm of bureaucracy.
Daarom is het volgens mij redelijk deze richtlijn wat minder bureaucratisch te maken.
EnglishThe European harmonisation of social legislation in the realm of road transport is under way.
De Europese sociale harmonisering in het wegvervoer is in gang gezet.
EnglishIt's hard to study a bluefin on its turf, the entire Pacific realm.
Het is moeilijk om een blauwvin te bestuderen in zijn eigen habitat, de hele Stille Zuidzee.
EnglishUnder the Clinton Administration, we have made great strides in the realm of political cooperation.
Onder de regering-Clinton zijn we een stuk vooruitgekomen bij de politieke samenwerking.
EnglishI started taking that into the realm of landscape, which is something that's almost a picture of nothing.
Ik nam dat naar het domein van landschappen, wat bijna een afbeelding van niets is.
EnglishI mean, it's not...... within the realm of conventional cinema, but...... what if?
Ik bedoel, het is niet...... bepaald normaal voor de gebruikelijke filmwereld, maar...... stel dat het wel zo is?
EnglishWe are firmly in the realm of intergovernmental work.
Wij zijn overtuigd van onze intergouvernementele activiteiten.
EnglishWe're putting them together in unusual ways, and this is taking us into the ocean realm like never before.
We maken er iets speciaals mee waardoor we het oceaanrijk als nooit tevoren kunnen gaan onderzoeken.
EnglishDo we wish to be taken seriously in this realm or not?
Willen wij op dit terrein nu serieus genomen worden of niet?
EnglishAnd that's where I became truly obsessed with this polar realm.
Dit is waar ik bezeten raakte door dit poolrijk.
EnglishAnd some of this, again, is in the realm of political work.
Dat heeft allemaal te maken met het politieke werk.
EnglishAs a group of related mathematical formulae, it is a product of the human mind in the realm of ideas.
Software is een samenstel van wiskundige formules, het is een product van de menselijke geest, net als ideeën.
EnglishWhat remains is to put into practice the decisions taken, which still exist only in the virtual realm.
Nu moeten de beslissingen, die nog tot het domein van het virtuele behoren, nog in de praktijk worden gebracht.