"to reassert" translation into Dutch

EN

"to reassert" in Dutch

EN to reassert
volume_up
[reasserted|reasserted] {verb}

The post-Nice process now gives us the opportunity to reassert the importance of politics.
We kunnen nu de follow-up van Nice aangrijpen om het primaat van de politiek opnieuw te bevestigen.
On the other hand, the newly-formed Parliament urgently needs to reassert its priorities and make good on its electoral promises.
Anderzijds moet het Parlement in zijn nieuwe samenstelling zijn prioriteiten, zijn verkiezingsbeloften bevestigen.
This is why I consider it necessary for the Commission to now reassert its firm commitment to the promotion of an active and visible policy on equal opportunities.
Daarom ben ik van mening dat de Commissie vandaag haar duidelijke inzet voor het bevorderen van een actief en zichtbaar beleid voor gelijke kansen opnieuw moet bevestigen.

Context sentences for "to reassert" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce again, we are going to reassert our commitment to the peace process!
Opnieuw zullen wij verklaren dat wij het vredesproces belangrijk vinden.
EnglishYou must reassert your role as the guardian of Europe’ s interests.
U moet uw rol als hoeder van de belangen van Europa kracht bijzetten.
EnglishIt took determined international action to open the way for politics to reassert its primacy.
Een vastberaden internationaal optreden was nodig om ervoor te zorgen dat de politiek het weer voor het zeggen kreeg.
EnglishFirst of all the Union must through the IGC re-assert its authority to take decisions and become more democratic.
De Unie zelf moet eerst via de IGC haar vermogen herstellen om besluiten te nemen en democratischer worden.
EnglishWe must therefore reassert democratic rules; we must reassert the primacy of politics and uphold the rule of law.
Wij zouden dan ook de democratische regels en het primaat van de politiek moeten herstellen en de rechtsstaat verdedigen.
EnglishOn the contrary, we must reassert the commitment undertaken towards them during the recent ACP-EU Joint Assembly.
We moeten ons juist sterk maken voor het nakomen van de aan deze landen tijdens de recente Paritaire Vergadering ACS-EU gedane beloften.
EnglishEach national state should act as a guarantor and provider of social protection, and should reassert its social function.
Iedere nationale staat is verantwoordelijk en moet ook zorgen voor de sociale bescherming en moet haar sociale taak dan ook vervullen.
EnglishSix months on from the tragic events of 11 September, now must be the time to reassert the need for effective global governance.
Zes maanden na de tragische gebeurtenissen van 11 september is het nu tijd om opnieuw te wijzen op de noodzaak van effectieve global governance.
EnglishWith your continued support, we are determined to reassert the European Union's leadership in this key challenge for mankind.
Wanneer u ons blijft steunen, zijn wij vastbesloten om als Europese Unie opnieuw het voortouw te nemen in deze strijd, die voor de mensheid een cruciale uitdaging vormt.
EnglishAnd then in an extraordinarily Bart Simpson-like, juvenile way you've actually got to type out these words and get them right to reassert your freedom to speak.
Om de een of andere kinderachtige reden moet je deze woorden precies uittypen, helemaal goed om je vrijheid van spreken terug te krijgen.