"reduced hours" translation into Dutch

EN

"reduced hours" in Dutch

EN reduced hours
volume_up
{noun}

Similar translations for "reduced hours" in Dutch

reduced adjective
reduced verb
to reduce verb
hours noun
Dutch
hours' adjective
Dutch
hour noun

Context sentences for "reduced hours" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose who opt to work reduced hours should not be penalized in terms of career advancement.
Degenen die ervoor kiezen minder uren te werken, zouden hierdoor niet mogen worden belemmerd in hun carrière.
EnglishHours were reduced in 1982 and nothing was gained.
In 1982 heeft men de arbeidstijd verkort en het heeft niet geholpen.
EnglishThe organisation of work, specifically promoting part-time work, reduced working hours and teleworking could be one solution.
De arbeidsorganisatie - - met name het stimuleren van deeltijdwerk, volcontinuwerk en telewerk - - kan hier antwoorden bieden.
EnglishWe must be open to new models, for example the introduction of reduced working hours into wage agreements for single parents.
Wij moeten openstaan voor nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld kortere werktijden voor alleenstaande ouders in collectieve arbeidsovereenkomsten.
EnglishFinally, it will take nine years, in the best possible case, for the working week of doctors in training to be reduced from 58 hours to 48.
Verder duurt het in het beste geval negen jaar voordat de 58-urige werkweek van artsen in opleiding is veranderd in een 48-urige werkweek.
EnglishI would regard it as a first step, however, if the international transport duration for cross-border traffic were reduced initially to eight hours.
Ik zie het echter als een eerste stap om bij grensoverschrijdend verkeer deze internationale transporttijd te beperken tot acht uur.
EnglishWe have tabled an amendment stating that they should be reduced to 80 hours every two weeks with a maximum of 45 to 48 hours in any one week.
Wij hebben een amendement ingediend op grond waarvan de rijtijden ingekort worden tot tachtig uur per twee weken met een maximum van 45-48 uur per week.
EnglishBetween 4 p. m. and 8 p. m. there would still be the topical and urgent debate, reduced to two hours and without returning to the normal length of three hours.
Van 16.00 tot 18.00 uur zou dan het actualiteitendebat plaatsvinden, dat tot twee uur is ingekort, zonder dus terug te keren naar de normale duur van drie uur.
EnglishIf I were to see that my neighbour's working hours were reduced whilst his wages remained the same thanks to public money, I would immediately demand the same treatment for myself.
Als ik zie dat de werkdag van mijn buurman verkort wordt, terwijl hij hetzelfde salaris behoudt dankzij overheidsgeld, dan zou ik voor mezelf onmiddellijk eenzelfde behandeling opeisen.