"redundancy pay" translation into Dutch

EN

"redundancy pay" in Dutch

EN redundancy pay
volume_up
{noun}

Similar translations for "redundancy pay" in Dutch

redundancy noun
pay noun
to pay verb

Context sentences for "redundancy pay" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I would like to respond to Mr Ribeiro's comments on redundancy pay.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag iets zeggen over het verslag-Ribeiro betreffende prestaties bij vervroegde uittreding.
EnglishWe have seen recently in connection with the budget debate that the redundancy pay scheme is gradually being privatised.
Onlangs is de regeling voor vroegtijdig pensioen in het kader van de nieuwe begroting geleidelijk geprivatiseerd.
EnglishNor can it be a surprise that the change in the redundancy pay scheme makes it more like a personal insurance policy.
Het hoeft ons evenmin te verbazen dat de gewijzigde regeling voor vroegtijdig pensioen evolueert naar een vorm van individuele verzekering.
EnglishThe three years of redundancy pay with a subsequent pension should only be paid if the Commissioner does not obtain other employment.
De drie jaren vervroegd pensioen en het daaropvolgende pensioen mogen slechts uitbetaald worden indien de commissaris geen andere activiteit uitoefent.
EnglishThis is designed so that there are strict rules as to when Danish A-Cash members fulfil the conditions for entitlement to redundancy pay.
Of een uitkeringsgerechtigde werkloze al dan niet aan de voorwaarden voldoet om met brugpensioen te gaan, wordt in Denemarken bepaald door zeer strenge regels.
EnglishThis is intensified by the fact that, through its implementation, the redundancy pay regulations will open the way for the introduction of a whole series of non-compulsory insurance provisions.
Bovendien wordt gezegd dat de regeling voor brugpensioen de weg moet banen voor een groot aantal andere niet-wettelijke VUT-regelingen.
EnglishNor, indeed, can I imagine any other Danish Members being able to vote in favour of this report, since the proposal before us will undermine the basis for Danish redundancy pay.
Overigens kan ik mij niet voorstellen dat er ook maar één Deens lid voor dit verslag kan stemmen, omdat het voorstel de grondslag van het Deense stelsel voor brugpensioen zal ondermijnen.